Tài chính việt nam 2014 - 2015|tai chinh viet nam 2014-2015 ổn định vĩ mô hội nhập toàn diện Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2014 - 2015 ỔN ĐỊNH VĨ MÔ HỘI NHẬP TOÀN DIỆN

  • Lượt người xem: 2464
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

TÀI CHÍNH VIỆT NAM 2014 - 2015 ỔN ĐỊNH VĨ MÔ HỘI NHẬP TOÀN DIỆN

 

 

 

 

Viện chiến lược và chính SÁCH TÀI CHÍNH trân trọng giới thiệu và xuất bản cuốn sách "Tài chính việt nam 2014 -2015: Ổn định vĩ Mô, Hội nhập toàn diện". Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm đến vấn đề kinh tế - tài chính trong nước và ngoài nước.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

CÁC TÁC GIẢ

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT: KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ

 

1. KINH TẾ VĨ MÔ 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

 

2. KINH TẾ NGÀNH NĂM 2014 - 2015

 

3. NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ TỤT HẬU KINH TẾ VIỆT NAM

 

4. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

 

5. TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ: TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT BA TRỌNG TÂM

 

6. TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

 

7. ẢNH HƯỞNG CỦA HỘI NHẬP THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CƠ CẤU NHẬP KHẨU

 

8. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

 

9. LỰA CHỌN CHỈ SỐ DẪN BÁO PHÂN TÍCH CHU KỲ KINH TẾ VIỆT NAM

 

10. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DỊCH VỤ THIẾT YẾU DO DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN HOẶC THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

 

11. DIỄN BIẾN GIÁ DẦU VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ VĨ MÔ

 

12. NỢ CÔNG: MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ GIẢI PHÁP BỀN VỮNG

 

PHẦN THỨ HAI: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

 

1. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2015

 

2. TÁI CẤU TRÚC QUY MÔ, CƠ CẤU CHI NSNN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

3. TÁI CƠ CẤU ĐÂU TƯ CÔNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 

4. AN TOÀN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

5. CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2011 - 2015: ĐIỀU CHỈNH ĐÒN BẢY TÀI CHÍNH

 

6. DỰ BÁO THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

 

7. CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

8. HOÀN THIỆN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GẮN VỚI SỬA ĐỔI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

9. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.

 

10. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

 

11. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

 

12. CHÍNH SÁCH PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI VIỆT NAM

 

PHẦN THỨ BA: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

 

1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

 

2. HIỆU QUẢ CỦA CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2014

 

3. PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

4. THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

5. VAMC VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NỢ XẤU

 

6. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH XỬ LÝ NỢ XẤU NGÂN HÀNG

 

7. MÔ HÌNH ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM

 

8. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẲNG TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

 

9. AN TOÀN VĨ MÔ NHÌN TỪ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

10. SỬ DỤNG MÔ HÌNH BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN ĐỂ KIỂM NGHIỆM TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

 

 

PHẦN THỨ TƯ: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2014 VÀ DỰ BÁO 2015

 

2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

3. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHÌN TỪ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ

 

4. CỔ PHẦN HÓA VÀ VẤN ĐỀ THOÁI VỐN

 

5. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VÀO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

6. SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TÀI DOANH NGHIỆP

 

7. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG NỀN KINH TẾ

 

8. TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

9. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP

 

10.CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

PHẦN THỨ NĂM: KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

1. KINH TẾ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2014 - 2015

 

2. CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

 

3. THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM KHI THAM GIA TPP

 

4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

 

5. HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN Ở VIỆT NAM

 

6. CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASIO

 

7. QE3 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN MỘT SỐ NỀN KINH TẾ LỚN

 

8. XU HƯỚNG HỢP TÁC KINH TẾ - TÀI CHÍNH KHU VỰC

 

9. WTO VÀ LỘ TRÌNH CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC

 

10. KINH TẾ TRUNG QUỐC 2014 VÀ XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

 

PHẦN SỐ LIỆU: KINH TẾ- TÀI CHÍNH VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : tai chinh viet nam, sách tài chính việt nam 2014 - 2015

Kết nối với chúng tôi