A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 SÁCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ - Sách kế toán
SÁCH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 2014 (PGS.TS. LÊ THỊ MẬN)

  • Lượt người xem: 3394
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH  TIỀN TỆ (TÁI BẢN LẦN 2 NĂM 2014)

 

 

 

Cuốn sách "Lý thuyết tài chính tiền tệ" tái bản lần 2 có những thay đổi và được chỉnh lý theo phương châm tuân thủ Hiến pháp mới cảu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ nam, cũng như tiếp cận hệ thống Pháp luật Ngan hàng mới, nhằm cập nhật kiến thức về Tài chính, Tiền tệ, Ngân hàng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

 

 

 

MỤC LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH

 

1. SỰ RA ĐỜI CỦA TÀI CHÍNH

 

2. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH

 

3. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH

 

4. HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

 

5. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 2: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

1. BẢN CHẤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

2. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

3. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

4. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

 

5. HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

CHƯƠNG 3: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. BẢN CHẤT VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

2. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

3. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

4. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH

 

5. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

 

6. DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 4: BẢO HIỂM

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO HIỂM

 

2. CÁC HÌNH THỨC DỰ TRỮ BẢO HIỂM

 

3. CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 5: KIỂM TRA TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG

 

2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIÊM TRA TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 6: ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ

 

1.  TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIÊN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX

 

2.  TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIÊN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA TRƯỜNG PHÁI HIỆN ĐẠI

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 7: CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN TỆ

 

1. CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN KIM LOẠI

 

2. CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG DẤU HIỆU GIÁ TRỊ

 

3. CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 8: CÁC BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ

 

2. BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 9: CUNG - CẦU TIỀN TỆ

 

1. QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM KARL MARX

 

2. CUNG - CẦU TIỀN TỆ THEO HỌC THUYẾT CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 10: TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT

 

1. TÍN DỤNG

 

2. LÃI SUẤT

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 11: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG

 

2. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

 

3. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 12: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

2. VỊ TRÍ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

3. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 13: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

2. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 14: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

2. CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

3. CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU TRUNG GIAN ĐẾN MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 15: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

2. CƠ CẤU CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

3. THỊ TRƯỜNG VỐN

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 16: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

2. BIỆN PHÁP BÌNH ỔN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 17: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

3. CÁC THÀNH VIÊN CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

4.TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 18: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. TỔNG QUAN VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

2. NỘI DUNG CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

3. PHÂN LOẠI CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

4. LẬP CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

5. BIÊN PHÁP CẢI THIỆN CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CÂU HỎI

 

CHƯƠNG 19: QUAN HỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

2. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 20: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 

1. QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

 

2. TỔ HỢP NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

 

3. CÁC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KHU VỰC

 

4.  QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHỊNH - TÍN DỤNG QUỐC TẾ

 

CÂU HỎI

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : sách lý thuyết tài chính tiền tệ, tài chính tiền tệ, lý thuyết tài chính tiền tệ lê thị mận

Kết nối với chúng tôi