TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (TS NGUYỄN MINH KIỀU) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NĂM 2013 (TS NGUYỄN MINH KIỀU)

  • Lượt người xem: 6321
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

                 

   TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

 

 

Tiến sỹ Nguyễn Minh Kiều hiện là Trưởng bộ môn Kinh doanh Tiền Tệ của khoa Ngân Hàng thuộc Trường Đại học kinh tế TPHCM. Ông còn là giảng viên chính  môn Phân tích tài chính và đồng giảng viên  Tài chính chương trình  giảng dạy  kinh tế Fulbright - Chương trình liên kết giữa  Harvard University và Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

LỜI TÁC GIẢ

 

 

 

Loạt sách tài chính và ngân hàng vừa xuất bản đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, nhất là các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng và nhân viên đang làm việc trong các ngân hàng thương mại.

 

 

Nhiều bạn đọc mong muốn tôi tiếp tục viết và xuất bản quyển "Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng" như là một chuỗi sách tham khảo về lĩnh vực ngân hàng nhằm tiếp tục  phục vụ bạn đọc. Đáp ứng lại sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, nhất là các bạn sinh viên và nhân viên làm việc tại các ngân hàng thương mại, tôi hứa sẽ nhanh chóng hoàn tất quyển sách này và sớm xuất bản phục vụ bạn.

 

 

Thời gian qua có nhiều bạn đọc nói với tôi rằng đã đi tìm kiếm quyển sách này nhưng không thấy bày bán ở các hiệu sách. Tôi thành thật xin các bạn thứ lỗi cho sự chậm trễ này và mong bạn hiểu cho sự chậm trễn này là cần thiết cho lần xuất bản đầu tiên với mong muốn phục vụ bạn đọc tốt hơn.

 

 

Ngay ở lần xuất bản đầu tiên này, quyển sách đã có nhiều điểm cần thiết và độc đáo mà bạn không thể đọc được ở các sách khác cùng chủ đề này đã được xuất bản. 

 

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của bạn đọc Việt Nam, quyển sách này được biên soạn ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung về tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng bố cục thành hai phần tất cả 13 chương như sau:

 

 

 

PHẦN 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

MỤC TIÊU

 

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

III. QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

IV.BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 2: CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

MỤC TIÊU

 

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP

 

II. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

III. CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ CÓ GIÁ

 

IV. CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 3: CHO THUÊ TÀI CHÍNH

 

MỤC TIÊU

 

I. GIỚI THIỆU VỀ THUÊ TÀI CHÍNH

 

II. THẾ NÀO LÀ THUÊ TÀI SẢN?

 

III. TẠI SAO PHẢI THUÊ TÀI CHÍNH?

 

IV. THUÊ HOẠT ĐỘNG

 

V. ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI CHÍNH

 

VI. KHI NÀO HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CÓ LỢI?

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 4: TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU

 

MỤC TIÊU

 

I, SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU

 

II. HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ NHẬP KHẨU CỦA NHTM

 

III. HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CẢU NHTM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 5: BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

MỤC TIÊU

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

II. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

PHẦN 2: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

MỤC TIÊU

 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH YẾU CỦA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

 

III. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

 

IV. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 7: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

 

MỤC TIÊU

 

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

 

II. CÁC NỘI DUNG CẦN THẨM ĐỊNH

 

III. THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

IV. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

V. QUAN HỆ GIỮA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 8: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

MỤC TIÊU

 

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

II.CÁC NỘI DUNG CẦN THẨM ĐỊNH

 

III. PHÂN TÍCH VÀ KIẾM SOÁT RỦI RO CỦA DỰ ÁN

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 9: THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

 

MỤC TIÊU

 

I. TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ MỤC TIÊU THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU

 

II. THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ NHẬP KHẨU

 

III. THẨM ĐỊNH TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 10: XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

MỤC TIÊU

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

 

III. THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 11: THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY

 

MỤC TIÊU

 

I. CÁC LOẠI ĐẢM BẢO NỢ VAY

 

II. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY

 

III. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY

 

IV. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 12: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

 

MỤC TIÊU

 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO

 

II. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI RỦI RO

 

III. NHẬN DẠNG CÁC LOẠI RỦI RO

 

IV. PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH RỦI RO

 

V. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ RỦI RO

 

VI. CÁC KỸ THUẬT BẢO HIỂM RỦI RO

 

VII. BẢO HIỂM RỦI RO LÃI XUẤT

 

VIII. BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 13: TÍN DỤNG VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN

 

MỤC TIÊU

 

I. ĐẶC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 

II. CÁC LOẠI TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN

 

IV. THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

 

Với nội dung 13 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạc lạc và chi tiết, quyển sách này có thể là cẩm nang giúp bạn tự học và hoàn chình thêm kiến thức của mình về tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng...

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, sách tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, tin dung va tham dinh tin dung ngan hang

Kết nối với chúng tôi