Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng|quản trị rủi ro ngân hàng Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

  • Lượt người xem: 3911
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TIẾN Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam - Chủ nhiệm bộ môn Thanh toán quốc tế, Học Viên Ngân Hàng. Năm 1989, tốt nghiệp loại ưu trường Đại học tổng hợp kinh tế Slovakia, được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh. Năm 1993 bảo vệ  luận án tiến sĩ kinh tế với đề tài : "Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế"

 

 

Năm 1994, Công tác tại Ngân hàng ngoại thương Trung ương, nguyên là Trưởng phòng tổng hợp và phân tích kinh tế; Phụ trách phòng nguồn vốn. Năm 1998 chuyển làm công tác giảng dạy, năm 2004 được phong PGS. Hiện nay là Phó chủ nhiệm khoa Ngân Hàng, Chủ nhiệm bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viên Ngân hàng. 

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG RỦI RO ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG - LOẠI HÌNH KINH DOANH ĐẶC BIỆT

 

2. NHỮNG RỦI RO CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

3. THÔNG TƯ 12/2010/TT-NHNN VỀ QUÝ CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN CỦA TCTD

 

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NHTM

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN NGÂN HÀNG

 

2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN QUẢN LÝ NGÂN HÀNG

 

4. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: YẾU TỐ LÃI XUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

1. KHÁI NIỆM LÃI XUẤT

 

2. PHÂN LOẠI LÃI XUẤT

 

3. VAI TRÒ CỦA LÃI XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ

 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG LÃI XUẤT

 

5. PHƯƠNG PHÁP TRẢ GÓP

 

6. LÃI XUẤT HOÀN VỐN

 

7. XÁC ĐỊNH LÃI XUẤT HÒA VỐN BÌNH QUÂN

 

8. XÁC ĐỊNH CHÊNH LỆCH ĐẦU VÀO ĐẦU RA

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: RỦI RO LÃI XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG HÓA

 

1. KHÁI NIỆM RỦI RO LÃI SUẤT

 

2. MÔ HÌNH KỲ HẠN ĐẾN HẠN

 

3. MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI

 

4. MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RR LÃI XUẤT

 

1. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG KỲ HẠN

 

2. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

 

3. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN

 

4. SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI LÃI XUẤT

 

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

2. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

3. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

4. NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ CÁC BƯỚC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ

 

5. QUYẾT ĐỊNH 493/2005/QĐ-NHNN VỀ PHÂN LOẠI NỢ

 

CHƯƠNG 7: CÔNG NGHỆ CHỨNG KHÓA HÓA

 

1. CÁC PHƯƠNG THỨC CHỨNG KHOÁN HÓA

 

2. NHỮNG PHÁT KIẾN MỚI TRONG CÔNG NGHỆ CHỨNG KHOÁN

 

3. CÓ THỂ CHỨNG KHOÁN HÓA TẤT CẢ TÀI SẢN NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

 

1. KHÁI NIỆM

 

2. SỰ CẦN THIẾT QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

3. DẤU HIỆU VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

4. NGUYÊN NHÂN RỦI RO THANH KHOẢN

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN

 

7. CHIÊN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN VỚI TÀI SẢN NỢ

 

8. MỘT SỐ QUY TẮC QUẢN LÝ THANH KHOẢN

 

9. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

1. TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ RỦI RO TỶ GIÁ

 

2. NGUYÊN NHÂN RỦI RO TỶ GIÁ]

 

3. ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TỶ GIÁ

 

4. PHƯƠNG PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ

 

5. QUY TẮC QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ

 

6. MỘT SỐ QUY TẮC VÀNG TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

 

7. QUYẾT ĐỊNH 108/2002/QĐ-NHNN VỀ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ

 

8. BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 10: QUẢN TRỊ RỦI RO CÁC PHƯƠNG THỨC TTQT

 

1. PHƯƠNG THỨC ỨNG TRƯỚC

 

2. PHƯƠNG THỨC GHI SỔ

 

3. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN

 

4. PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

 

5. PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

 

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ RỦI RO PHÁ SẢN

 

1. CHỨC NĂNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

2. CHI PHÍ VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

3. QUAN HỆ VỐN VỚI RỦI RO VÕ NỢ

 

4. TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TRONG THỰC TẾ

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : quản trị rủi ro ngân hàng, rủi ro ngân hàng, quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng

Kết nối với chúng tôi