QUẢN LÝ THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

QUẢN LÝ THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG

  • Lượt người xem: 3365
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

QUẢN LÝ THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG

 

 

Cuốn sách đã mở rộng phạm vi xem xét đến quá trình thiết lập các yếu tố thuộc về cấu trúc cho một khuôn khổ quản lý thanh khoản hiệu quả, đến các mô hình được sử dụng trong khuôn khổ giám sát với công tác quản lý thanh khoản nhằm đánh giá tính hợp lý của những khái niệm và quy trình được giới thiệu khi chúng vượt qua các quy định về giám sát và pháp lý.

 

 

Đây là một cuốn sách hữu ích đối với các chuyên gia về thanh khoản, các giám đốc điều hành cũng như các giám đốc tài chính, các nhà quản lý đơn vị kinh doanh, kế toán viên quản trị và sinh viên chuyên ngành tài chính.

 

 

Mục Lục

 

Chương 1: Thanh khoản và rủi ro: Một số nội dung cơ bản

 

1.1 Kiến thức cơ bản về thanh khoản

 

1.2 Ý nghĩa của rủi ro thanh khoản

 

Chương 2: Thanh khoản trong bối cảnh chính sách kinh doanh và tài chính

 

2.1 Phần giới thiệu

 

2.2 Điểm cân bằng - một công cụ trong chính sách tài chính

 

2.3  Khái niệm được mở rộng để phù hợp với các ngân hàng

 

Chương 3: Thanh khoản - yếu tố gây rủi ro cho ngân hàng

 

3.1 Giải thích

 

3.2 Khái niệm rủi ro giảm giá (VAR) và phạm vi các mối quan hệ của nó

 

3.3 LAR: Rủi ro thanh khoản và khái niệm lý thuyết bị bỏ sót

 

3.4 Nỗ lực đạt được một khái niệm hợp nhất về LAR

 

3.5 Tóm tắt

 

Chương 4: Khung chính sách cho thanh khoản

 

4.1 Một số lập luận và cân nhắc

 

4.2 Tổng quan các yếu tố liên quan đến chính sách thanh khoản

 

4.3 Các yếu tố chi tiết của một chính sách thanh khoản

 

4.4 Kế hoạch đề phòng bất ngờ

 

4.5 Khuôn khổ kỹ thuật hỗ trợ chính sách thanh khoản

 

4.6 Mối liên kết với công tác quản lý thanh khoản

 

Chương 5: Những cân nhắc về khái niệm đối với công tác quản lý thanh khoản

 

5.1 Giới thiệu

 

5.2 Từ phần diễn giải kế toán đến định nghĩa bảng cân đối thanh khoản

 

5.3 Bảng cân đối thanh khoản và các dòng lưu chuyển thanh khoản

 

Chương 6: Các khía cạnh định lượng trong công tác quản lý thanh khoản

 

6.1 Lập luận chung

 

6.2 Thanh khoản đang gặp rủi ro - yếu tố quyết định của các khoản dự phòng

 

6.3 Định nghĩa và định lượng các khoản dự phòng

 

6.4 Giới hạn đầu vào đối với chính sách thanh khoản

 

6.5 Định giá chuyển nhượng và khái niệm thay thế

 

Chương 7: Ứng dụng khái niệm vào thực tiễn

 

7.1 Giới thiệu

 

7.2 Thiết lập nền tảng

 

7.3 Trường hợp thứ nhất: sự kiện gây chấn động (11 tháng 9)

 

7.4 Trường hợp thứ hai: cuộc khủng hoảng liên quan đến tên tuổi (Commerzbank, 2002)

 

7.5 Cuộc khủng hoảng dưới chuẩn: một cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn

 

7.6 Các nhận định và lập luận cuối cùng

 

Chương 8: Hành động trong khuôn khổ giám sát

 

8.1 Rủi ro ở mức cao

 

8.2 Quy định của các nhà giám sát

 

8.3 Những cân nhắc và kết luận dành cho ban quản trị ngân hàng
 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Quản lý thanh khoản trong ngân hàng, quan ly thanh khoan trong ngan hàng, sach quản lý thanh khoản trong ngân hàng

Kết nối với chúng tôi