SÁCH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI)

  • Lượt người xem: 5319
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

(LÝ THUYẾT - BÀI TẬP VÀ BẢI GIẢI)

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

 

...Trước sự quan tâm của các nhà nghiên cứu kinh tế, của sinh viên các trường đại học, trường cao đẳng thuộc khối kinh tế nói chung và chuyên ngành Tài chính - ngân hàng nói riêng. Tác giả đã phát hành cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương". Sách giúp bạn đọc có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản vè nghiệp vụ của ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới nói chung và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng.

 

 

Sách 'Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" được trình bày một cách khoa học và logic về ngân hàng trung ương  từ quá trình quốc hữu hóa để biến ngân hàng phát hành tư nhân thành ngân hàng trung ương thuộc sở hữu nhà nước cho đến các nghiệp vụ cụ thể như: Phát hành tiền và điều hòa lưu thông tiền tệ trong phạm vi cả nước; Tái cấp vốn cho các ngân  hàng thương mại và tạm ứng tạm thời cho Chính phủ chi tiêu. Quản lý ngoại hối của nhà nước; Xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia. 

 

 

Các nghiệp vụ này được trình bày trong mối quan hệ  với việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua các công cụ truyền thống như: Tái cấp vốn, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, dự trự bắt buộc và công cụ tỷ giá hối đoái.

 

 

Sách chia làm 04 phần:

 

 

Phần 01: Lý luận chung về các nghiệp vụ ngân hàng trung ương

 

 

Phần 02: Hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương

 

 

Phần 03: Nghiệp vụ xây dựng và điều hành chính sách  tiền tệ của Ngân hàng trung ương. 

 

 

Phần 04: Các hoạt động khác của ngân hàng trung ương 

 

 

Sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" được hoàn thành với sự nỗ lực lớn lao của tác giả cộng với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với các đồng nghiệp. Thông qua cuốn sách này tác giả muốn trao đổi cùng bạn đọc các vấn đề lý thuyết cũng như thực tế về nghiệp vụ ngân hàng trung ương....

 

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

II. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

III. VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

IV. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

 

I. CÁC LOẠI NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

II. MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

III. CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

III. CƠ CHẾ QUẢN LÝ

 

 

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT HÀNH TIỀN

 

II. NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

 

II. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

 

II. NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

 

 

CHƯƠNG 6: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA

 

II. CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU TRUNG GIAN ĐẾN MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

 

III. ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

CHƯƠNG 7: HẠN MỨC TÍN DỤNG

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠN MỨC TÍN DỤNG

 

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG

 

 

CHƯƠNG 8: LÃI XUẤT

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

II. TÁC ĐỘNG CỦA  LÃI XUẤT ĐẾN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 9: DỰ TRỮ BẮT BUỘC

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

 

II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

 

III. QUẢN LÝ DỰ TRỮ BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM

 

CÂU HỎI  ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG MỞ

 

II. NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ VIỆT NAM

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 11: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

 

I. THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

II. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 

III. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC BÌNH ỔN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 12: HOẠT ĐỘNG THANH KHOẢN

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAN TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

II. CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

III. THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

CÂU HỎI

 

 

CHƯƠNG 13: THANH TRA, GIÁM SÁT CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

II. CÁC NGUYÊN TẮC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

 

III. MỘT SỐ HỆ THỐNG TỔ CHỨC THANH TRA GIÁM SÁT

 

IV. PHƯƠNG PHÁP THANH TRA, GIÁM SÁT

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

CHƯƠNG 14: KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

CÂU HỎI.

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Nghiệp vụ ngân hàng trung ương. sách nghiệp vụ ngân hàng trung ương lê thị mận, ngân hàng trung ương

Kết nối với chúng tôi