NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI - LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI TẬP 1 (PGS.TS. NGUYÊN MINH KIỀU) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI - LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI TẬP 1 (PGS.TS. NGUYÊN MINH KIỀU)

  • Lượt người xem: 4961
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

 

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

 LÝ THUYẾT, BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI TẬP 1 

 

 

 

CẢM TẠ

 

 

 

Sau hai năm được ủng hộ nhiệt tình của quý bạn đọc đối với quyển "Nghiệp vụ Ngan hàng" xuất bản làn thứ hai, lần này quyển "Nghiệp vụ ngân hàng" hân hạnh được tái bản lần thứ ba. Quá trình chuẩn bị cho lần tái bản này mất gần 2 năm. Hai năm là một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để tác giả có nhưng bổ sung và sửa đổi cần thiết nhằm phụ vụ bạn đọc tốt hơn.

 

Để có được ngày hôm nay, ngày mà quyển sách này chính thức ra mắt như là một món quà dành cho bạn đọc, tôi đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của rất nhiều tổ chức và cá nhân.

 

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến ban lãnh đạo và các anh chi em nhân viên Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Sacombank) đã nhiệt tình ủng hộ và cung cấp nhiều tài liệu thực tiễn làm ví dụ minh họa khiến cho quyển sách này trở nên sinh động, sát thực và bổ ích hơn. Kế đến, xin chân thành cảm ơn các tổ chức sau:

 

* Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

 

* Swiss - AIT - Vietnam Management Development Program (SAV)

 

* Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand

 

* Southern Cross University (SCU), NSW, Australia

 

* Fulbright Economics Teaching Program (FETP), Harvard University

 

* Victoria University of Wellington (VUW), New Zealand

 

Đã có công trong việc cung cấp các phương tiện học tập, nghiên cứu, kiến thức và kinh nghiệm cho tôi tích lũy qua nhiều năm để có thể viết nên quyển sách này.

 

Tôi cũng chân thành cảm ơn các giáo sư các bậc thầy đã dìu dắt và truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho tôi, chu thể là thầy hạm Văn Năng - Hiệu trường Đại học kinh tế TPHCM, Giáo sư Jyoti Gupta - Nguyên Head of School of Management, Asian Institute of Technology (AIT), Giáo sư Geoffrey Meredith - Nguyen Derector of Graduate College of Management, Southern Cross University (SCU), Giáo sư Neil Quiqley - Provice Chancellor, Victoria University of Wellington (VUW)

 

Ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp bao gồm: Dr Viktoria Dalko, chị Ngô Kim Phượng, các anh Nguyễn Xuân Thành, Diệp Dũng và Huỳnh Thế Du ở chương trình giản dạy kinh tế Fulbright đã đóng góp một số ý kiến, tài liệu và dữ liệu hỗ trợ cho việc biên soạn quyến sách này. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc như là một động lực không thể thiếu cho lần tài bản này và những lần tái bản sau.

 

 

 

Cuối cùng là lời tri ân tận đáy lòng xin dành cho cha và mẹ là những người sinh thành và dạy dỗ tôi nên người, cũng như lời cảm ơn đầy yêu thương và trìu mến dành cho Trần Thị Quế người bạn đời chịu đựng khó khăn vất vả và luôn sát cánh cùng tôi trong lúc khổ đau cũng như hạnh phúc. Môt lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã có công ơn và ảnh hưởng đến thành quả ngày nay của tôi. TÁC GIẢ NGUYỄN MINH KIỀU

 

 

 

 

 

MỤC LỤC TÓM TẮT NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

 

 

CHƯƠNG 1: CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. CÁC VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM)

 

1.1 ĐỊNH NGHĨA NHTM

 

1.2 CHỨC NĂNG NHTM

 

II. PHÂN LOẠI NHTM

 

2.1 DỰA VÀO HÌNH THỨC SỞ HỮU

 

2.2 DỰA VÀO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 

2.3 DỰA VÀO QUAN HỆ TỔ CHỨC

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT NHTM

 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NHTM

 

4.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

 

4.2 HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG

 

4.3  HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ

 

4.4 HOẠT ĐỘNG KHÁC

 

V. PHÂN LOẠI CÁC NGHIỆP VỤ NHTM

 

5.1 DỰA VÀO BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN

 

5.2 DỰA VÀO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

 

VI. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

 

6.1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỐN

 

6.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ DỰ TRỮ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN

 

6.3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

PHỤ LỤC:

 

- Luật tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010)

 

- Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam (Luật số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010)

 

- Nghị định só 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.

 

 

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

I. KHUÔN KHỔ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHTM

 

1.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

 

1.2 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM

 

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NHTM

 

2.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (BALANCE SHEET)

 

2.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (INCOME STATEMENT)

 

2.3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (STATEMENT OF CHANGES IN EQUYITY)

 

2.4 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (STATEMENT OF CASH FLOWS)

 

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

 

3.1 TỶ SỐ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN

 

3.2 CÁC TỶ SỐ ĐO LƯỜNG RỦI RO

 

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHTM DỰA THEO CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN KINH TẾ

 

4.1 LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CÓ HIỆU CHỈNH RỦI RO (RISK - ADJUSTED TETURN ON CAPITAL - RAROC)

 

4.2 GIÁ TRỊ KINH TẾ TĂNG THÊM (ECONOMIC VALUE ADDED - EVA)

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

 

PHẦN 2: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

 

 

CHƯƠNG 3: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI

 

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG

 

1.1 ĐỐI VỨI NHTM

 

1.2 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

 

II. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM

 

III. NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TIẾN GỬI CỦA NHTM

 

3.1 HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN

 

3.2 HUY ĐỘNG VỐN QUA TIỀN GỬI CÁ NHÂN

 

3.3 HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

 

IV. CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CỦA NHTM

 

4.1 HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN CAO DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

 

4.2 PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TIỀN GỬI

 

4.3 TỐI ĐA HÓA SỰ TIỆN LỢI CHO KHÁCH HÀNG

 

4.4 NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ VẤN VÀ KỸ NĂNG BÁN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN

 

4.5 XÂY DỰNG HÌNH ẢNH VÀ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG

 

4.6 KHUYÊN MÃI THU HÚT TIỀN GỬI

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN QUA PHÁT HÀNH CHỨNG TỪ CÓ GIÁ

 

I. KHÁI QUÁT VỀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

II. HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN QUA PHÁT HÀNH CÁC LOẠI GIẦY TỜ CÓ GIÁ

 

2.1 XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG TIỀM NAWNG.'

 

2.2 ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH CHỨNG TỪ CÓ GIÁ NGẮN HẠN

 

2.3 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

2.4 PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN VÀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI NGẮN HẠN

 

2.5 HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN THÔNG QUA PHÁT HÀNH KỲ PHIẾU

 

2.6 HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN THÔNG QUA PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ  TIỀN GỬI

 

2.7 CÁCH TÍNH LÃI ĐỐI VỚI GIẤY TỜ CÓ GIÁ

 

III. HUY ĐỘNG VỐN TRUNG GIAN VÀ DÀI HẠN THÔNG QUA PHÁT HÀNH CÁC LOẠI GIẦY TỜ CÓ GIÁ

 

3.1 XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

 

3.2 HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN BẰNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

 

3.3 HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN BẰNG PHÁT HÀNH TRÀI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

 

3.4 HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN BẰNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

3.5 XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN DÀI HẠN CỦA NHTM 

 

IV. HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC VÀ TỪ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

V. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYÊN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢ)

 

PHỤ LỤC: QUYẾT ĐỊNH 02/2005/QĐ-NHNN BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC

 

 

PHẦN 3: NGHIỆP CỤ CẤP TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

 

CHƯƠNG 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1.1 CÁC LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI XUẤT CHO VAY

 

II. QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

2.1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC THIẾT LẬP QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

2.2 QUY TRÌNH TÍN DỤNG CĂN BẢN

 

III. ĐẢM BẢO TÍN DỤNG

 

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM TÍN DỤNG 

 

3.2 CÁC HÌNH THỨC BẢO ĐẢM TÍN DỤNG

 

TOM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG NGÂN HÀNG CMB

 

CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

 

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP

 

1.1 CÁC KHÁI NIỆM

 

1.2 NGUYÊN TẮC VAY VỐN

 

1.3 ĐIỀU KIỆN VAY

 

1.4 MỤC ĐÍCH VAY VỐN

 

1.5 HỒ SƠ VAY VỐN

 

1.6 THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY

 

1.7 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 

1.8 GIỚI HẠN VÀ HẠN CHẾ CHO VAY

 

1.9 NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHO VAY

 

1.10 CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY

 

II. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

2.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

 

2.2 PHƯƠNG THƯC CHO VAY NGẮN HẠN

 

III. CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

3.1 MỤC ĐÍCH CỦA TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

3.2 THỦ TỤC VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

3.3 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

3.4 CÁC PHƯƠNG THỨC CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

IV. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CÔNG TY PHUONG NAM Co, Ltd

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY

 

I. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 

II. THU THẬP THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 

2.1 THÔNG TIN THU THẬP TỪ HỒ SƠ CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN

 

2.2 THÔNG TIN LƯU TRỮ TẠI NGÂN HÀNG

 

2.3 THÔNG TIN TỪ PHỎNG VẤN VÀ ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG

 

2.4 THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN KHÁC

 

III. CÁC NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

 

IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

4.1 GIỚI THIỆU CHUNG

 

4.2 TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO PHÂN TÍCH

 

4.3 KHUÔN KHỔ PHÂN TÍCH

 

4.4 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

 

4.5 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG

 

4.6 PHÂN TÍCH CƠ CẤU

 

4.7 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ

 

V. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

5.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO DOANH THU

 

5.2 PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

VI. PHÂN TÍCH THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG VIỆC TRẢ NỢ VAY

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

 

CHƯƠNG 8: XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ , XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

 

1.1 LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

1.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

 

2.1 XÁC ĐỊNH QUY MÔ DOANH NGHIỆP

 

2.2 ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

2.3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM VÀ XÊP HẠNG DOANH NGHIỆP

 

III. THỰC HIỆN  ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

3.1 XÁC ĐỊNH QUY MÔ DOANH NGHIỆP

 

3.2 PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH VÀ CHẤM ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

3.3 XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ TỰ RÈN LUYỆN

 

CHƯƠNG 9: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

II. CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

III. THẨM ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH THU

 

IV. THẨM ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ

 

V. THẨM ĐỊNH DÒNG TIỀN HAY NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN

 

5.1 THẨM ĐỊNH CÁCH THỨC XỬ LÝ CÁC LOẠI CHI PHÍ ƯỚC LƯỢNG NGÂN LƯU

 

5.2 THẨM ĐỊNH CÁCH XỬ LÝ LẠM PHÁT

 

5.3 TÁCH BIỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỌ

 

5.4 HAI PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG NGÂN LƯU

 

5.5 NHỮNG CẠM BẪY THƯỜNG GẶP TRONG ƯỚC LƯỢNG NGÂN LƯU

 

VI. THẨM ĐỊNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

 

6.1  THẨM ĐỊNH CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SỬ DỤNG TỪNG BỘ PHẬN VỐN

 

VII. THẨM ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

 

VIII. PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO CỦA DỰ ÁN

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN

 

I. THUÊ TÀI SẢN LÀ GÌ?

 

II. CÁC LOẠI THUÊ TÀI SẢN

 

III. TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG VỀ CÁC LỢI ÍCH CỦA THUÊ TÀI SẢN

 

IV. TƯ VẤN CHO KHÁCH HÀNG VỀ THUÊ VÀ VẤN ĐỀ THUÊ TÀI SẢN

 

V. TƯ VẤN KHÁCH HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN LƯU KHI QUYẾT ĐỊNH THUÊ HAY MUA TÀI SẢN

 

VI. PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH TIỀN THUÊ

 

VII. NGHIỆP VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

CHƯƠNG 11: NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN

 

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN

 

III. NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TRONG NƯỚC

 

IV. NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN XUẤT - NHẬP KHẨU

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

PHỤ LỤC:  QUYẾT ĐỊNH 1096/2004/QĐ-NHNN QUY ĐỊNH QUY CHẾ HOẠT ĐÔNG BAO THANH TOÁN

 

CHƯƠNG 12: CÁC NGHIỆP VỤ CẤP TÍN DỤNG KHÁC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

 

I. NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU CHỨNG TỪ CÓ GIÁ

 

II. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ NHẬP KHẨU

 

III. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT KHẨU

 

IV. NGHIỆP VỤ THẤU CHI

 

V. NGHIỆP VỤ CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG DỰ PHÒNG

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH (CƠ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

 

BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN (BẠN ĐỌC TỰ GIẢI)

 

CHƯƠNG 13: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

II. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

III. MINH HỌA NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH Ở MỘT SỐ NNTM

 

IV. TRÌNH TỪ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH

 

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

CÂU HỎI ÔN TẬP

 

PHỤ LỤC:

 

- QUYẾT ĐỊNH 26/2006/QĐ-NHNN VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Nghiệp vụ ngân hàng thương mại hiện đại, sách nghiệp vụ ngân hàng hiện đại nguyễn minh kiều

Kết nối với chúng tôi