Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (HỌC VIỆN NGÂN HÀNG)

  • Lượt người xem: 6766
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NGUYỄN VĂN TIẾN)

 

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHTM

 

2. PHÂN LOẠI NGÂN HÀNG

 

3. CHỨC NĂNG CỦA NHTM

 

4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA NGÂN HÀNG

 

5. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

6. NGHIỆP VỤ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM

 

7. CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC CỦA NHTM

 

8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGHÂN HÀNG

 

1. KINH DOANH NGÂN HÀNG LOẠI KINH DOANH ĐẶC BIỆT

 

2. NHỮNG ĐẶC THÙ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NHTM

 

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

 

2. NHỮNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

 

3. NHỮNG NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

 

4. QUẢN LÝ TÍN DỤNG

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

1. KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

2. NGHIỆP VỤ NGUỒN VỐN CỦA NHTM

 

3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

 

4. MÔ HÌNH QUẢN  LÝ VỐN CỦA NHTM

 

5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN

 

6. LÃI XUẤT HÒA VỐN VÀ KỲ HẠN BÌNH QUÂN CỦA NGUỒN VỐN

 

7. CÂU HÒI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

1. KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ TÍN DỤNG

 

2. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

3. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH TÍN DỤNG

 

4. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 

5. VÒNG QUAY TÍN DỤNG NÓI GÌ VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG

 

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 6: NGHIỆP VỤ CHO VAY DOANH NGHIỆP

 

1. CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

2. CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

3. THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

4. ĐỊNH GIÁ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 7: NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG

 

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM

 

2. LỢI ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG

 

3. PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG

 

4. THẨM ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG

 

5. ĐỊNH GIÁ VÀ HIỆN GIÁ CHO VAY TIÊU DÙNG

 

6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

2. PHÂN LOẠI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

4. RỦI RO TRONG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 9: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC

 

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

 

2. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 

3. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

 

CHƯƠNG 10: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

2. ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERM 2010

 

3. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

4. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 11: NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI

 

2. NGHIỆP VỤ GIAO NGAY

 

3. NGHIỆP VỤ KỲ HẠN

 

4. NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI

 

5. NGHIỆP VỤ TƯƠNG LAI

 

6. NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN

 

CHƯƠNG 12: NGHIỆP VỤ MARKETING VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

2. MARKETING NGÂN HÀNG

 

3. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

 

4. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

 

5. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

BỘ SÁCH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : Giáo trình nguyên lý và nghiepj vụ ngân hàng thương mại, nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Kết nối với chúng tôi