TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM)

  • Lượt người xem: 5432
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM)

 

 

 

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế đến đâu thì sự tác động và chi phối của tài chính vươn ra đến đó. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt các vấn đề tài chính như là: nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn, về bảo tồn và phát triển vốn, về vay nợ và trả nợ, về phân phối doanh thu và lợi nhuận.

 

Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có một chiến lược tài chính phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính để mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

 

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc trong lĩnh vực  học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành, tập thể tác giả tại trường Đại học kinh tế TP.HCM đã biên soạn cuốn sách " Tài chính doanh nghiệp".

 

Trên cơ sở tiếp thu, kế thừa những kiến thức quản lý tài chính trong và ngoài nước cũng như kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy đại học, cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp...

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH:

 

 

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

I. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

II. VỊ TRÍ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

III. VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

IV. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

V. TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: THỜI GIÁ TIỀN TỆ

 

I. LÃI SUẤT

 

II. GIẮ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA TIỀN TỆ

 

III. HIỆN GIÁ TIỀN TỆ

 

IV. ỨNG DỤNG CỦA THỜI GIÁ TIỀN TỆ

 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

 

I. KHÁI NIỆM VỀ CHỨNG KHOÁN

 

II. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

 

III. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

 

CHƯƠNG 4: GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VỐN (COST OF CAPITAL)

 

I. CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

 

II. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VỐN

 

III. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA DOANH NGHIỆP

 

IV. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VỐN BIẾN TẾ

 

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

 

I. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

III. HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ TỐI ƯU

 

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 1: VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM VỀ VỐN DOANH NGHIỆP

 

II. PHÂN LOẠI VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH

 

III. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

 

PHẦN 2: QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH

 

I. KHÁI NIỆM VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH

 

II. PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

III. KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

IV. QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH

 

PHẦN 3: QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

 

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ CHU CHUYỂN VỐN LƯU ĐỘNG

 

II. QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

 

CHƯƠNG 7: NGUỒN TÀI TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

 

II. CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CHIẾN LƯỢC TÀI TRỢ TRONG DOANH NGHIỆP

 

III. CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

 

CHƯƠNG 8: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM VÈ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

II. Ý NGHĨA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HẠ THẤP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

CHƯƠNG 9: DOANH THU VÀ THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

 

I. DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP

 

II. THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP

 

CHƯƠNG 10: HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP

 

I. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

II. ĐIỂM HÒA VỐN

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 11: TÁC ĐỘNG ĐÒN BẢY LÊN DOANH LỢI VÀ QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 

I. RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP

 

II. TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẢY LÊN DOANH LỢI

 

III. QUYẾT ĐỊNH CƠ CẤU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 12: RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO

 

II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO

 

III. VẬN DỤNG RỦI RO TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 13: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

 

III. NGUỒN TÀI LIỆU SỬ DỤNG CHO VIỆC PHÂN TÍCH

 

IV. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG VIỆC PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH

 

V. NỘI DUNG PHÂN TÍCH

 

CHƯƠNG 14: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

II. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

CÂU HỎI GỢI Ý THẢO LUẬN

 

BÀI TẬP

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM)

Kết nối với chúng tôi