Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản lý tài chính Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

  • Lượt người xem: 1798
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

 

TS. Phạm Tiến Đạt công tác ở Học viện Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Tác giả có chuyên ngành đào tạo về Tài chính – Ngân hàng và đang kiên trì với lĩnh vực chuyên sâu về định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Hiện tiến sĩ đang là trưởng bộ môn Định giá tài sản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp thuộc khoa tài chính, Học viện Ngân hàng.

 

Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học nền tảng mang tính bắt buộc đối với tất cả các Trường đào tạo cử nhân Kinh tế nói chung, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng nói riêng. Thông tin tài chính sau khi thu được sẽ được sử dụng cho rất nhiều đối tượng khác nhau để phục vụ ra quyết định. Các thông tin tài chính của doanh nghiệp có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau, tuy nhiên, đối với hầu hết người tìm kiếm và sử dụng thông tin tài chính thì nguồn được coi là đáng tin cậy nhất được lấy từ chính kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có thể nói chưa có nhiều cuốn sách đề cập tới mối liên hệ giữa tài chính doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp cũng như việc lấy thông tin tài chính từ hoạt động của kế toán nhằm phục vụ quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các đối tượng có liên quan.

 

Với nhận thức đó, cuốn sách Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản lý tài chính được biên soạn đã đáp ứng kịp thời những thay đổi trong hệ thống quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

Phần thứ nhất: Quản lý tài chính và việc sử dụng kế toán để cung cấp thông tin tài chính cho người quản lý ra quyết định

 

Tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp

 

Nội dung của kế toán doanh nghiệp

 

Ví dụ người quản lý tài chính ra quyết định với việc sử dụng kế toán để cung cấp thông tin về tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Phương pháp kế toán và sử dụng phương pháp kế toán cung cấp thông tin cho người quản lý tài chính

 

Bài tập tình huống

 

Phần thứ hai: Phương pháp tổng hợp cân đối và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Nội dung phương pháp tổng hợp cân đối

 

Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối để cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp

 

Phần thứ ba: Phương pháp tài khoản và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản

 

Tài khoản

 

Cách ghi vào tài khoản

 

Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

 

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế toán

 

Sử dụng phương pháp tài khoản để cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp cho người quản lý

 

Phần thứ tư: Phương pháp tính giá và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Phương pháp tính giá

 

Kế toán quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

 

Thực hành kế toán quá trình SXKD để cung cấp thông tin về chi phí – thu nhập – kết quả trong doanh nghiệp

 

Phần thứ năm: Phương pháp chứng từ và việc sử dụng phương pháp để cung cấp thông tin tình hình tàichính doanh nghiệp

 

Nội dung phương pháp chứng từ

 

Chứng từ kế toán

 

Luân chuyển chứng từ kế toán

 

Kiểm kê

 

Sử dụng phương pháp chứng từ để cung cấp thông tin tài chính cho người quản lý doanh nghiệp

 

Mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán

 

Phần thứ 6: Sổ kế toán, hình thức kế toán và quy trình kế toán để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Sổ kế toán

 

Hình thức kế toán

 

Quy trình kế toán

 

Phần thứ bảy: Tổ chức công tác kế toán để cung cấp thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong đơn vị

 

Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng trong đơn vị

 

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

 

Tổ chức bộ máy kế toán

 

Mối quan hệ công tác giữa phòng kế toán – tài chính với phòng ban quản lý khác trong đơn vị

 

Phần thứ tám: Tài chính doanh nghiệp và việc sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định

 

Thông tin kế toán

 

Sử dụng thông tin bảng cân đối kế toán để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Sử dụng thông tin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp

 

Sử dụng thông tin báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra quyết định nhằm đánh giá sâu sắc tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

 

Sử dụng tổng hợp thông tin các báo cáo tài chính để ra quyết định nhằm cải thiện tình hình tài chính doanh nghiêp, tình hình kinh doanh doanh nghiệp

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : sách Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản lý tài chính, sach su dung thong tin ke toan de ra quyet dinh quan ly tai chinh, sách Sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định quản lý tài chính phạm tiến đạt, su dung thong tin ke toan de ra quyet dinh tai chinh pham tien dat

Kết nối với chúng tôi