CHỦ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

CHỦ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Lượt người xem: 2014
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHỦ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

 

 

Chủ doanh nghiệp hàng ngày đều phải ra các quyết định (ngắn hạn hoặc dài hạn). Các quyết định đó ít nhiều đều có liên quan đến tình hình tài sản, năng lực tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và ít nhiều đều chịu ảnh hưởng, bị chi phối bởi năng lực tài chính, tình hình ngân sách, kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là sản phẩm của kế toán tài chính, tổng hợp và phản ánh một cách toàn diện, có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình và kết quả lưu chuyển tiền của một doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.

 

Mục đích của các báo cáo tài chính là cung cấp những thông tin theo một cấu trúc chặt chẽ về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền của một doanh nghiệp và những biến động về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Những thông tin này rất hữu ích, giúp cho chủ doanh nghiệp sử dụng để ra quyết định kinh tế kịp thời, phù hợp với mục tiêu.

 

Báo cáo tài chính thể hiện các chỉ tiêu kinh tế bằng các phương pháp kế toán, theo những nguyên tắc nhất định, cho phép bạn đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có người cho rằng: Con số kế toán có tâm hồn, rất đa dạng, phong phú và không kém phần phức tạp. Bạn không phải là chuyên gia kế toán làm sao hiểu được các con số trên báo cáo tài chính, làm sao hiểu được tâm hồn của những con số ấy. Đừng ngại, không có gì là khó khăn nếu bạn biết cách. Cuốn sách Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính được biên soạn với hy vọng giúp bạn không ngại đọc báo cáo tài chính, giúp bạn kiểm tra và đánh giá được trình độ của các nhân viên kế toán mà bạn đang quản lý.

 

 

MỤC LỤC

 

Mở đầu

 

Phần 1: Báo cáo tài chính với chủ doanh nghiệp

 

1.1 Chủ doanh nghiệp không quan tâm đến báo cáo tài chính

 

1.2 Yêu cầu của báo cáo tài chính

 

1.3 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

 

1.4 Báo cáo tài chính – Hai vấn đề cần ghi nhớ đối với chủ doanh nghiệp

 

1.5 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

Phần 2: Chủ doanh nghiệp với việc đọc các báo cáo tài chính

 

2.1 Chủ doanh nghiệp đọc báo cáo tài chính nào đầu tiên

 

2.2 Chủ doanh nghiệp với việc đọc bản “Thuyết minh báo cáo tài chính”

 

2.3 Chủ doanh nghiệp với việc đọc bảng cân đối kế toán

 

2.4 Chủ doanh nghiệp với việc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 

Phần 3: Chủ doanh nghiệp với việc phân tích báo cáo tài chính

 

3.1 Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp

 

3.2 Phân tích khái quát báo cáo tài chính

 

3.3 Phân tích khả năng sinh lời

 

3.4 Phân tích sự biến động của vốn và nguồn vốn

 

3.5 Phân tích cơ cấu vốn (tài sản) và nguồn vốn

 

3.6 Phân tích tình hình tài trợ của doanh nghiệp

 

3.7 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

 

3.8 Phân tích chi phí sản xuất theo yếu tố và phân tích tỷ suất lợi nhuận

 

3.9 Phân tích dòng tiền

 

3.10 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn

 

3.11 Phân tích đòn bẩy tài chính và mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với hiệu quả sử dụng vốn

 

3.12 Phân tích tình hình tăng trưởng của doanh nghiệp

 

Phụ lục

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính, sách Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính, sach chu doanh nghiep voi bao cao tai chinh, sách tài chính doanh nghiệp

Kết nối với chúng tôi