Quản trị tài chính Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (TS. NGUYỄN THANH LIÊM)

  • Lượt người xem: 2086
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (TS. NGUYỄN THANH LIÊM)

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

Trong nền kinh tế thị trường, các nhà quản trị tài chính là người chịu trách nhiệm khai thác và sử dụng các nguồn lực khan hiếm trong nền kinh tế. Vì thế, hơn ai hết, họ phải chịu trách nhiệm quan trọng trước sự tồn vong của doanh nghiệp, và xa hơn nữa, sự thịnh vượng của nền kinh tế. Với doanh nghiệp, họ đảm nhận một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp, các quyết định của họ đang từng ngày từng giờ tác động làm thay đổi vận mệnh của doanh nghiệp.

 

Trong nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, chính các nhà quản trị tài chính là người chịu trách nhiệm đáng dấu chấm hết quan trọng cho kiểu quản lý theo cơ chế xin - cho kém hiệu quả. Hơn bao giờ hết, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày nay đang đặt trọng trách nặng nề trên vai cá nhà quản trị tài chính.

 

Tiếp thu các kiến thức cơ bản về quản trị tài chính trong điều kiện nền kinh tế thị trường trên thế giới, cuốn sách tập trung và có chọn lọc vào điều kiện nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên quan điểm coi việc làm gi tăng giá trị cho chủ doanh nghiệp như là một mục tiêu cơ bản của nhà quản trị tài chính, tài liệu này tập trung xem xét các quyết định khai thác và đầu tư vốn ngắn hạn cũng như dài hạn của các nhà quản trị tài chính trên hai khía cạnh khả năng sinh lời và rủi ro.

 

Quản trị tài chính nhằm cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản của quản trị tài chính đến cách thức cân nhắc và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính.  Kết cấu của tài liệu chia thành 8chương. 

 

Chương 1: Vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính

 

Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ

 

Chương 3: Phân tích tài chính

 

Chương 4: Hoạch định tài chính

 

Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển

 

Chương 6: Ngân sách đầu tư

 

Chương 7: Chi phí vốn và cấu trúc vốn

 

Chương 8: Sát nhập và các hình thức tái cấu trúc công ty

 

Chúng tôi hy vọng tài liệu này có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên các khối ngành kinh tế và cũng là nguồn tham khảo có giá trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực quản trị tài chính.

 

Với mong muốn góp phần vào thành công của cộng đồng kinh doanh, các tác giả đã dốc hết tâm sức để giới thiệu cuốn sách này, tuy nhiên, với khả năng hạn chế cuốn sách có thể còn có những thiếu sót, rất mong được sự đóng góp chân thành của bạn đọc để lần tái bản sau tốt hơn.

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp quý giá của các đồng nghiệp. Cảm ơn trường đại học kinh tế - đại học Đà năng đã hỗ trợ chúng tôi xuất bản cuốn sách này. TS. Nguyễn Thanh Liêm

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG\

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

 

TÌNH HUỐNG GIỚI THIỆU - PHÁ VỠ THẾ CÂN BẰNG

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

1.1 VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

1.2 MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

2.1 TIỀN LÃI, LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

 

2.2 GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

 
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 
 
 
- NHỮNG BÀI HỌC TỪ ENRON VÀ WORLDCOM
 
 
 
GIỚI THIỆU CHƯƠNG
 
 
3.1 MỤC  TIÊU, KHUÔN KHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 
 
3.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
 
 
3.3 PHÂN TÍCH THÔNG SỐ TÀI CHÍNH
 
 
3.4 PHÂN TÍCH KHỐI VÀ CHỈ SỐ
 
 
3.5 BÁO CÁO NGUỒN VÀ SỬ DỤNG
 
 
3.6 PHÂN TÍCH ĐÒN BẨY
 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

 

DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI CỦA WALT DISNEY

 

4.1 VAI TRÒ, MỤC TIÊU VÀ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

4.2 LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP

 

4.3 LẬP DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP DIỄN GIẢI

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN

 

MỘT CÔNG TY DELL CHO MỌI NGÀNH

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

5.1 CÁC CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN

 

5.2 QUẢN TRỊ CÁC YẾU TỐ CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN

 

5.3 CÁC NGUỒN TÀI TRỢ NGẮN HẠN

 

TÓM LƯỢC

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 6: NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

 

GENERAL MOTORS NỖ LỰC ĐỂ TÌM ĐẾN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

 

6.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

6.2 NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DÒNG NGÂN QUỸ DỰ ÁN

 

6.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

6.4 RỦI RO CỦA DỰ ÁN

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỌN LỌC

 

CHƯƠNG 7: CHI PHÍ VỐN VÀ CẤU TRÚC VỐN

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

7.1 THU NHẬP KỲ VỌNG VÀ CHI PHÍ VỐN

 

7.2 CẤU TRÚC VỐN

 

TÓM TẮT

 

CÂU HỎI

 

BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: SÁT NHẬP VÀ CÁC HÌNH THỨC TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY

 

CUỘC SÁT NHẬP LỊCH SỬ - AOL VÀ TIME WANER

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG

 

8.1 CÁC NGUỒN GỐC CỦA GIÁ TRỊ

 

8.2 MUA LẠI CÓ TÍNH CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU THƯỜNG

 

8.2 MUA LẠI VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

 

8.4 KẾT THÚC MỘT QUÁ TRÌNH SÁT NHẬP

 

8.5 CÁCH THỨC TÁI CẤU TRÚC SỞ HỮU KHÁC

 

PHỤ LỤC: XÁC SUẤT TÍCH LŨY (MỘT BÊN) CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 
 
 
 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : sách quản trị tài chính nguyễn thanh liêm, quản trị tài chính, quan tri tai chinh, sach quan tri tai chinh

Kết nối với chúng tôi