TÀI TRỢ DỰ ÁN - KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN (Tác Giả JOHN D. FINNERTY) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

TÀI TRỢ DỰ ÁN - KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN (Tác Giả JOHN D. FINNERTY)

  • Lượt người xem: 6620
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

TÀI TRỢ DỰ ÁN - KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Tôi bắt đầu đam mê lĩnh vực tài trợ dự án kể từ khi là cộng sự tại Morgan Stanley & Co. Kinh nghiệm của tôi về tài trợ dự án, với tư cách là chuyên gia, đồng thời là một giáo sư giảng dạy môn tài chính tại Đại học Fordham, đã hoàn toàn thuyết phục tôi về tính hữu ích  của phương pháp tài trợ dự án, đặc biệt là  cho phép các nền kinh tế mới nổi khai thác các giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển.

 

 

Tài trợ dự án là một kỹ thuật lâu đời, được áp dụng cho những dự án lớn nhiều vốn. Chúng ta có thể truy lại nguồn gốc của Tài trợ dự án bắt nguồn từ thế kỳ 13 là khi English Crown thương lượng một khoản vay từ Frescobaldi, một trong những ngân hàng mậu dịch  lớn nhất thời kỳ này, để xây dựng  mỏ khai thác bạc Devon. Họ đã thảo ra một thỏa thuận vay nợ rất giống với những gì mà ngày nay chúng ta gọi là khoản vay phục vụ sản xuất.

 

 

Kể từ đó, vố số loại hình dự án đầu tư đã được tài trợ bao gồm các đường ống dẫn, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện năng lượng, dự án thủy điện, bến cảng, hẩm mỏ, nhà máy xử lý quặng, đường giao thông có thu phí  và nhiều loại dự án khác. 

 

 

Thập niên 1980 đã chứng kiến sự trở lại của kỹ thuật tài trợ dự án, khi nó thường xuyên được sử dụng để tài trợ dự án sản xuất  đồng phát nhiệt - ddienj và các công nghệ sản xuất năng lượng khác. Kỹ thuật này phát triển trong thập niên 1990 như một phương tiện tài trợ các dự án được thiết kế để  đáp ứng những nhu cầu to lớn  về cơ sở hạ tầng tại các quốc gia  đang phát triển và nhất là tại những thị trường mới nổi.

 

 

Tôi đã viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này để phục vụ cả những người sử dụng kỹ thuật tài trợ dự án lẫn các sinh viên tài chính. Đối với đối tượng thứ nhất, tài trợ dự án có thể cung cấp một phương tiện đạt hiệu quả - chi phí để huy động vốn đạt hiệu quả cao - chi phí thấp. 

 

 

Các nhà tài trợ nên thậ trọng cân nhắc đến việc sử dụng  kỹ thuật này bất cứ khi nào gặp một dự án có khả năng tồn tại như một chủ thể  kinh tế độc lập. Trong cuốn sách này, tôi mô tả các loại hình đầu tư vốn thích hợp để sử dụng kỹ thuật  tài trợ dự án và giải thích cách thiết kế các thỏa thuận tài trợ  để hỗ trợ nó. 

 

 

Do giá trị thực tiễn to lớn của tài trợ dự án nễn sẽ là khôn ngoan  khi các sinh viên tài chính tìm hiểu về kỹ thuật này  để bổ sung vào danh sách  các kỹ năng tài chính của mình. Độc giả cuốn sách này gồm:

 

 

- Các nhà quản lý tài chính chịu trách nhiệm thu xếp các nguồn tài trợ cho các dự án của công ty.

 

- Các viên chức chính phủ đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng cần triển khai

 

- Các chuyên viên ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại  hỗ trợ các công ty trong việc huy động  tài chính cho những dự án lớn  cần nhiều vốn; Các nhà đầu tư đang cân nhắc việc cam kết  vốn với các công ty có mục đích giới hạn hoặc các quỹ tương hỗ  được thành lập để  đầu tư dự án cơ sở hạ tầng  tại các nước mới nổi.

 

- Các kế toán viên, chuyên gia tư vấn, luật sư và những người khác  làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp  và muốn cập nhật kiến thức.

 

- Các học viên theo học chương trình MBA và MBA dành cho người  đã có kinh nghiệm đang nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp.

 

- Các sinh viên tài chính muốn trang bị đầy đủ kiến thức  về những kỹ thuật  mà các chuyên gia tài chính hiện đại đang sử dụng để tài trợ những dự án quy mô lớn.

 

 

Hai chương đầu mô tả kỹ thuật tài trợ dự án  và những trường hợp mà trong đó tài trợ dự án dường như có nhiều ưu thế nhất. Tài trợ dự án chỉ liên quan đến vấn đề tài trợ dự án  trên cơ sở độc lập, do vậy, phải đặc biệt chú ý đến việc ai sẽ chịu rủi ro  và ai nhận được thành quả

 

 

Chương 3 và 4 là những chương mới bổ sung vào ấn bản này. Chương 3 thảo luận những đặc điểm đặc biệt của các dự án lớn, trong khi chương 4 mô tả vai trò của các định chế tài chính trong việc hỗ trợ các dự án lớn  đạt được mục tiêu tài trợ. 

 

Chương 5 giải thích các cách nhận diện  những rủi ro khác nhau liên quan đến dự án, và chương 6 mô tả cách soạn thảo hợp đồng để phân bổ rủi ro và thành quả kinh tế của dự án  cho các bên liên quan.

 

 

Chương 7 thảo luận các vấn đề liên quan đến pháp lý, thuế và các vấn đề khác...khi doanh nghiệp lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho dự án. Các chương từ 8-11 giải quyết các vấn đề tài chính: lập kế hoạch tài trợ, phân tích dòng tiền chiếu khấu, sử dụng các kỹ thuật phân tích chiếu khấu dòng tiền để đánh giá khả năng sinh lợi của dự án và sử dụng phân tích quyền chọn thực tế để đánh giá những dự án lớn. Chương 11 một chương mới nữa  trong ấn bản này - cung cấp những công cụ phân tích  đang ngày càng trở nên hữu ích trong việc lập ngân sách vốn.

 

 

Chương 12 mô tả các nguồn cốn có thể huy động để đầu tư vào một dự án. Chương 13 cũng mới được bổ sung trong ấn bản này - giải thích cách quản lý các rủi ro lãi suất, giá hàng hóa, tỷ giá hối đoái  và tín dụng. Chương 14 xem xét các vấn đề mà một chính phủ phải đối mặt khi các chủ thể tư nhân đóng vai trò nhà tài trợ cho dự án. 

 

 

Tài liệu này đặc biệt phù hợp với các dự án cơ sở hạ tầng tại các thị trường mới nổi, vì các yêu cầu về vốn thương vượt  xa khả năng tự đáp ứng của chính quyền địa phương. Các chương từ 15-18 bao gồm những tình huống nghiên cứu, minh họa cách thức áp dụng các khái niệm được thảo luận ở những chương trước vào 4 dự án tiêu biểu. Cuối cùng, Chương 19 trình bày một số ý kiến kết luận về kỹ thuật tài trợ dự án. TÁC GIẢ JOHN D. FINNERTY

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: TÀI TRỢ DỰ ÁN LÀ GÌ

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HỢP LÝ CỦA TÀI TRỢ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 3: CÁC DỰ ÁN LỚN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

 

CHƯƠNG 4: AI TÀI TRỢ NHỮNG DỰ ÁN LỚN

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TỒN TẠI CỦA DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÁC THỎA THUẬN ĐẢM BẢO

 

CHƯƠNG 7: CƠ CẤU DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH CHIẾU KHẤU DÒNG TIỀN

 

CHƯƠNG 10: LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 11: SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QUYỀN CHỌN ĐỂ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 12: NGUỒN VỐN CỦA DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 13: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

 

CHƯƠNG 14: CÁC VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ NƯỚC CHỦ NHÀ

 

CHƯƠNG 15: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐỒNG PHÁT NHIỆT - ĐIỆN INDIANTOWN

 

CHƯƠNG 16: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÓ THU PHÍ TRIBASSA

 

CHƯƠNG 17: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN EURO DISNEYLAND

 

CHƯƠNG 18: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG: DỰ ÁN EUROTUNNEL

 

CHƯƠNG 19: KẾT LUẬN

 

PHỤ LỤC A:

 

SO SÁNH CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA NHỮNG DỰ ÁN CHỌN LỌC

 

PHỤ LỤC B: 

 

NHỮNG VÍ DỤ KHÁC VỀ PHƯƠNG PHÁP TÀI TRỢ DỰ ÁN

 

PHỤ LỤC C: 

 

NHỮNG YÊU CẦU PHÁP LÝ VỀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ NEW YORK

 

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

 

DANH MỤC TRANG WEB THAM KHẢO

 

CHÚ THÍCH

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : TÀI TRỢ DỰ ÁN - KỸ THUẬT TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN, SÁCH TÀI TRỢ DỰ ÁN, SÁCH TÀI TRỢ DỰ ÁN DỰA TRÊN TÀI SẢN

Kết nối với chúng tôi