SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2017 Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2017

  • Lượt người xem: 1135
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2017 

 

 

Là sản phẩm cuối cùng của kế toán tài chính, báo cáo tài chính cung cấp những thông tin tổng hợp về tài sản, vốn chủ sở hữu, công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền trong kỳ của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo tài chính, những người sử dụng thông tin không những nắm bắt được kết quả kinh doanh, đánh giá được khả năng sinh lợi của doanh nghiệp mà còn có thể đánh giá, phân tích và chuẩn đoán được thực trạng và an ninh tài chính cũng như rủi ro mà doanh nghiệp có thể phải đương đầu, xác định được giá trị doanh nghiệp và dự báo được nhu cầu tài chính trong tương lại.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NỘI ĐUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾ TOÁN

 

1. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GHI NHẬN CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN THEO TỪNG HOẠT ĐỘNG

 

2. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC GHI NHẬN CÁC CHỈ TIÊU TRÊN TỪNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

ỨC GHI NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC SỰ KIỆN, CÁC ƯỚC TÍNH, CÁC SAI SÓT VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 

1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

 

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOÁN

 

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ CĂN BẢN TÀI CHÍNH

 

1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

 

2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

1. KẾT QUẢ KINH ĐOANH VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH

 

2. PHÂN TÍCH DOANH THU THUẦN

 

3. PHÂN TÍCH TỔNG THU NHẬP

 

4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

 

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

1. KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

3. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

4. ĐẶC ĐIỂM PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

 

1. DÒNG TIỀN VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

 

2. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

 

3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG TIỀN

 

4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA DÒNG TIỀN VỚI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 10: DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

 

1. DỰ BÁO  CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

2. ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

 

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

 

PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

 

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

 

PHỤ LỤC 3: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN CƠ ĐIỆN LẠNH

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : SÁCH GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỚI NHẤT NĂM 2017

Kết nối với chúng tôi