PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH (Lý Thuyết - Bài Tập và Bài Giải) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH (Lý Thuyết - Bài Tập và Bài Giải)

  • Lượt người xem: 7392
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH

(Lý Thuyết - Bài Tập và Bài Giải)

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong cuộc sống thường nhật của mọi người  là tìm kiếm thu nhập  chính đáng với khả năng và trí tuệ của mình. Trong hoạt động kinh doanh cũng vậy, đối với một công ty phải làm sao quản lý tài sản hiện có một cách hiệu quả nhất. Như vậy, thông tin nào là cần thiết cho giám đốc công ty, và vấn đề  làm thế nào đẻ liên kết các thông tin kế toán cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định trong tương lai.

 

Chẳng hạn, những nhà quản trị cần biết  số lượng tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty, các loại và số lượng chứng khoán công ty đang nắm giữ, các loại và số lượng hàng hóa trong kho; số nợ đối với các chủ nợ hay các nhà đầu tư khác nhau, sự biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

 

Những thông tin mà bất kỳ một nhà quản trị nào cũng cần biết thì đều nằm trong báo cáo mà những kế toán viên chuyên nghiệp thường gọi là báo cáo tài chính. Tại sao họ lại gọi là báo cáo tài chính, rất đơn giản vì đây là bao cáo ghi lại tình hình tài chính của công ty, một tổ chức tại một thời điểm nào đó, hay tgrong một giai đoạn kinh doanh.

 

Thông tin này có hữu ích gì đối với quản trị không? Chắc chắn là có. Nhà quản trị làm gì để biết được thông tin hữu ích đó nhằm đưa ra quyết định  có cơ sở thuyết phục hơn? Câu trả lời đơn giản là phải hiểu báo cáo tài chính đó!

 

Vấn đề quan trọng đối với độc giả, nhất là những nhà quản trị công ty nói chung và giám đốc nói riêng không chỉ dừng lại  ở hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả,  và thông tin kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được phần nào điều đó.  Từ thực tiễn đó đã thôi thúc tác giả mạnh dạn viết cuốn sách " Phân tích và dự báo kinh doanh - Lý thuyết, Bài tập và Bài giải) để góp một chút khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của độc giả.  TÁC GIẢ: TS PHAN ĐỨC DŨNG

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH ĐỂ DỰ BÁO

 

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN TÍCH

 

- HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 

- MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH

 

- SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÂN TÍCH

 

-  ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

 

- NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA PHÂN TÍCH

 

1.2 NGUỒN TÀI LIỆU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH

 

- NGUỒN TÀI LIỆU SỬ DỤNG PHÂN TÍCH

 

- CÁCH TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH

 

- YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

 

1.3 CÁC KỸ THUẬT SỬ DUNG TRONG PHÂN TÍCH

 

- PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH

 

- PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN

 

- PHƯƠNG PHÁP SỐ CHÊNH LỆCH

 

- PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỆ CÂN ĐỐI

 

PHẦN TÓM TẮT VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

- TÓM TÁT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

 

2.1  DỰ BÁO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

 

- KHÁI NIỆM DỰ BÁO

 

- PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

 

2.2 CHẤT LƯỢNG CỦA DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH DỰ BÁO

 

- DỮ LIỆU PHẢI TIN CẬY

 

- DỮ LIỆU PHẢI PHÙ HỢP

 

- DỮ LIỆU PHẢI NHẤT QUÁN

 

- DỮ LIỆU PHẢI KỊP THỜI

 

2.3 VẬN DUNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TRONG DỰ BÁO

 

- PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN BIẾN

 

- PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐA BIẾN

 

2.4 CÁC YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN MÔ HÌNH HỒI QUY 

 

- CÁC GIÁ TRỊ THỐNG KÊ MÔ TẢ

 

- GIẢI THÍCH TÓM TẮT VỀ CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ

 

2.5 PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

3.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

 

- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT

 

- PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỀ MẶT HÀNG

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

 

3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

 

- CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH

 

- PHÂN TÍCH CHUNG KẾT QUẢ KINH DOANH

 

- PHAN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH THEO MẶT HÀNG

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÁN RA THEO THỊ TRƯỜNG

 

3.3 PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH  TRONG CÔNG TY

 

4.1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

- CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

 

- MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH

 

4.2 PHÂN TÍCH YẾU TỐ VỀ LAO ĐỘNG

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

- PHÂN TÍCH NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG

 

4.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRANG BỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

4.4 PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGUYÊN VẬT LIỆU

 

- PHÂN TÍCH ĐẢM BẢO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU

 

4.5 PHÂN TÍCH YẾU TỐ HÀNG HÓA TIÊU THỤ

 

- PHÂN TÍCH CHUNG VỀ HÀNG HÓA

 

- PHÂN TÍCH TỪNG YẾU TỐ CỤ THỂ

 

4.6  PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH DOANH THU

 

5.1 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH DOANH THU
 
 
- PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT
 
 
- PHÂN TÍCH TỪNG PHẦN
 
 
- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH
 
 
5.2 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU
 
 
- NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN
 
 
- NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN
 
 
5.3 PHÂN TÍCH DỰ BÁO DOANH THU
 
 
- LÝ THUYẾT VỀ KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ
 
 
- ĐINH DẠNG PHƯƠNG TRÌNH THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ
 
 
- THU THẬP DỮ LIỆU
 
 
- TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ THỐNG KÊ
 
 
- THỰC HIỆN HỒI QUY
 
 
- KIỂM ĐỊNH CÁC LÝ THUYẾT
 
 
- KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY
 
 
- DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
 
 
5.4 PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH CHI PHÍ
 
 
6.1 CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÔNG TY
 
 
- PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 
 
- PHÂN LOẠI THEO ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ
 
 
- PHÂN LOẠI THEO HÀNH VI CỦA CHI PHÍ
 
 
- PHÂN LOẠI THEO TÍNH CHẤT CỦA CHI PHÍ
 
 
- PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
 
 
6.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH CHI PHÍ
 
 
- TỔNG MỨC CHI PHÍ THỰC HIỆN
 
 
- TỶ SUẤT CHI PHÍ
 
 
- TIẾT KIỆM CHI PHÍ
 
 
6.3 PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHÍNH
 
 
- NỘI DUNG PHÂN TÍCH
 
 
- CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
 
 
- MỘT SỐ BIÊN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ
 
 
6.4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO MÔ HÌNH ỨNG XỬ CHI PHÍ
 
 
- MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ
 
 
- MÔ HÌNH PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỊNH PHÍ
 
 
6.5 PHÂN TÍCH DỰ BÁO CHI PHÍ
 
 
- LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ
 
 
- ĐỊNH DẠNG PHƯƠNG TRÌNH THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ
 
 
- THU THẬP DỮ LIỆU
 
 
- TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ THỐNG KÊ
 
 
- THỰC HIỆN HỒI QUY
 
 
- KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT
 
 
- KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH HỒI QUY
 
 
- DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY
 
 
6.6 PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

 

7.1 KHÁI QUÁT VỀ LỢI NHUẬN

 

- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

- CÁC KHÁI NIỆM VỀ LỢI NHUẬN

 

- KHÁI NIỆM VỀ HIỆU SỐ GỘP VÀ TỶ LỆ HIỆU SỐ GỘP

 

- SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LÃI GỘP VÀ HIỆU SỐ GỘP

 

7.2 PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

 

- PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT

 

- LỢI NHUẬN VỚI QUY MÔ VÀ CHI PHÍ

 

- LỢI NHUẬN VỚI CƠ CẤU CHI PHÍ

 

- LỢI NHUẬN VỚI KẾT CẤU MẶT HÀNG

 

- KHÁI NIỆM ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

 

7.3 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH LÃI GỘP

 

- CÁC KHÁI NIỆM

 

- TỶ SUẤT HOÀN VỐN GỘP

 

- SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ VÀ LÃI GỘP

 

7.4 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY

 

- TRƯỜNG HỢP GIÁ BÁN HÀNG THAY THẾ GIẢM

 

- TRƯỜNG HỢP GIÁ VỐN HÀNG BÁN TĂNG

 

7.5 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN

 

- KHÁI NIỆM ĐIỂM HÒA VỐN

 

- PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU HÒA VỐN

 

7.6  PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG
 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

8.1 TỔNG QUAN KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN

 

- HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ

 

- PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐỂ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

 

8.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THỜI GIÁ TIỀN TỆ

 

- LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

 

- GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA TIỀN TÍNH THEO LÃI TỨC KÉP

 

- GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN TÍNH THEO LÃI TỨC KÉP

 

- GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA MỘT DÒNG TIỀN PHÁT SINH ĐỀU VÓI LÃI TỨC KÉP

 

- GIÁ TRỊ HIỆN TẠI  CỦA DÒNG TIỀN PHÁT SINH ĐỀU VỚI LÃI TỨC KÉP

 

- TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI  VÀ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÁT SINH KHÔNG ĐỀU

 

8.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIÁ TIỀN TỆ

 

- XÁC ĐỊNH YẾU TỐ LÃI SUẤT

 

- XÁC ĐỊNH YẾU TỐ KỲ HẠN

 

- LỊCH TRẢ NỢ VAY

 

8.4 CÁC CHỈ TIÊU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

- PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ THUẦN (GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG NPV)

 

- PHƯƠNG PHÁP TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI BỘ

 

- QUAN HỆ GIỮA NPV VÀ IRR

 

- SUẤT SINH LỢI  NỘI BỘ HIỆU CHỈNH

 

- PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH LỢI ÍCH - CHI PHÍ

 

- QUAN HỆ GIỮA NPV VÀ B/C

 

- PHƯƠNG PHÁP THỜI KỲ HOÀN VỐN

 

- PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ SINH LỜI GIẢN ĐƠN

 

- ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC CHỈ TIÊU

 

8.5 SUẤT CHIẾU KHẤU

 

- CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN HAY CÒN GỌI LÀ XUẤT  CHIẾT KHẤU

 

- CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN

 

8.6 PHÂN TÍCH RỦI RO

 

- PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

 

- PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

 

- PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG

 

8.7 PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

- PHẦN TÓM TẮT CHƯƠNG

 

- VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

PHẦN BÀI TẬP TỔNG HỢP

 

- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

- BÀI TẬP ỨNG DỤNG (BÀI 1-BÀI 10)

 

- BÀI TẬP TỰ GIẢI: (TỪ 01-10)

 

BÀI TẬP THAM KHẢO

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH DOANH, sách phân tích và dự báo kinh doanh

Kết nối với chúng tôi