SÁCH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Lý thuyết - Bài tập và Bài giải) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Lý thuyết - Bài tập và Bài giải)

  • Lượt người xem: 8133
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Lý thuyết, Bài tập và Bài giải)

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Trong cuộc sống thường nhật của mọi người là tìm kiếm thu nhập chính đáng với khả năng và trí tuệ của mình. Trong hoạt động kinh doanh cũng vậy, đối với một doanh nghiệp phải làm sao quản lý tài sản hiện có một cách có hiệu quả nhất. Như vậy, thông tin nào là cần thiết cho giám đốc doanh nghiệp, và vấn đề là làm thế nào để  liên kết các thông tin kế toán cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định tức thời và hữu ích. Chẳng hạn, những nhà quản trị cần biết số lượng tiền trong tài khoản ngân hàng của công ty; Các loại và số lượng chứng khoán công ty đang nắm giữ, các loại và số lượng hàng hóa trong kho; Số nợ đối với các chủ nợ hay các nhà đầu tư khác. 

 

Những thông tin mà bất kỳ những nhà quản trị nào cũng cần biết thì đều nằm trong báo cáo mà những kế toán viên chuyên nghiệp thường gọi là báo cáo tài chính. Tại sao họ gọi là báo cáo tài chính, rất đơn giản vì đây là báo cáo ghi lại tình hình tài chính của một công ty, một tổ chức tại một thời điểm nào đó, hay trong một giai đoạn kinh doanh. 

 

Thông tin này có hữu ích gì đối với quản trị không? Chắc chắn là có. Nhà quản trị làm gì để biết được những thông tin hữu ích đó nhằm đưa ra quyết định có cơ sở thuyết phục hơn? Câu trả lời rất đơn giản phải hiểu được báo cáo tài chính đó!

 

Vậy vấn đề đặt ra là làm sao để hiểu được báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà mình quản lý? Muốn hiểu được báo cáo tài chính thì giám đốc doanh nghiệp  phải biết được các thông tin trên báo cáo tài chính được hình thành theo quy trình nào? Làm sao có được thông tin hưu ích từ những giao dịch xảy ra trong thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

 

Vấn đề quan trọng đối với độc giả, nhất là những nhà quản trị công ty nói chung và giám đốc nói riêng không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và thông tin kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được một phần nào đó. 

 

Cuốn sách được tham khảo từ những tài liệu mới nhất trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về phương pháp xử lý, đưa những tình huống thực tế mà những nhà quản trị thực sự quan tâm.

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 10 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:

 

- Mục tiêu học tập: Nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương để thuận lợi trong quá trình nghiên cứu?

 

- Nội dung chính của chương: Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu của tiến trình phân tích báo cáo tài chính.

 

- Nội dung tóm tắt chương và ví dụ minh họa: Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung cần nhớ của từng chương và phần ví dụ minh họa nhằm giúp độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương.

 

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong muốn tiếp nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của độc giả, của thầy cô và đồng nghiệp trong trường cũng như ngoài trường nhằm xây dựng cuốn sách ngày một tốt hơn.

 

Chân thành cảm ơn!

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.1  GIỚI THIỀU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

 

1.3 ĐỌC VÀ HIỂU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1.4 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

2.1 Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.2 TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH

 

2.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỰ BÁO

 

2.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

3.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

3.2 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

 

3.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HIỆN TƯỢNG KINH TẾ 

 

3.4 PHÂN TÍCH DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HỒI

 

3.5 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỰ BÁO

 

3.6 ỨNG DỤNG EXCEL TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO

 

3.7 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

4.1 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

4.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU NGANG

 

4.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHIỀU DỌC

 

4.4 PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

4.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

5.1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

5.2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH BẰNG TIỀN

 

5.3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN THỜI

 

5.4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH.

 

5.5 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

 

6.1 VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

 

6.2 VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU

 

6.3 VÒNG QUAY TÀI SẢN NGẮN HẠN

 

6.4 VÒNG QUAY TÀI SẢN DÀI HẠN

 

6.5 VÒNG QUAY TỔNG TÀI SẢN

 

6.6 NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU TÀI CHÍNH

 

7.1 TỶ SỐ NỢ TRÊN TỔNG TÀI SẢN

 

7.2 TỶ SỐ NỢ SO VƠI VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

7.3 TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ LÃI HAY TỶ SỐ TRANG TRẢI LÃI VAY

 

7.4 TỶ SỐ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

 

7.5 PHÂN TÍCH CÁC ĐÒN BẢY KINH TẾ

 

7.6  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG VIII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

 

8.1 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU

 

8.2 TỶ SỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY SO VỚI TỔNG TÀI SẢN

 

8.3 TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN TÀI SẢN

 

8.4 TỶ SỐ LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

8.5  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG IX: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

9.1 TỶ XUẤT LỢI NHUẬN GIỮ LẠI

 

9.2 TỶ SỐ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

 

9.3 TỶ SỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIÊU SO VỚI LỢI NHUẬN TRÊN CỔ PHẦN P/E

 

9.4 TỶ SỐ GIÁ THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ SỔ SÁCH M/B

 

9.5 TỶ SỐ LỢI NHUẬN CỔ PHIẾU SO VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG

 

9.6  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

CHƯƠNG X: PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

10.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HAY CÒN GỌI BÁO CÁO NGÂN LƯU

 

10.2 NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO NGÂN LƯU

 

10.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÒNG NGÂN LƯU

 

10.4 MỘT SỐ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG NGÂN LƯU

 

10.5 PHÂN TÍCH BÁO CÁO NGÂN LƯU

 

10.6  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

 

PHẦN BÀI TẬP ỨNG DỤNG (Bài số 01 - bài số 15)

 

BÀI TẬP TỰ GIẢI

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách đến độc giả!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Sách phân tích báo cáo tài chính, phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính

Kết nối với chúng tôi