HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐỂ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐỂ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

  • Lượt người xem: 2118
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐỂ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

 

Công ty cổ phần là một doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình.

 

Mục đích cao nhất của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Muốn vậy các nhà quản trị doanh nghiệp phải biết phân tích và khai thác các hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh.

 

Chính vì tầm quan trọng của hệ thống chỉ tiêu tài chính, do vậy nhóm tác giả Học viện Tài chính cho xuất bản Cuốn sách Hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần với hy vọng giúp cho các nhà quản trị tài chính thấy được điểm mạnh điểm yếu trong công tác quản trị vốn kinh doanh để từ đó đưa ra quyết định cho phù hợp hướng tới mục tiêu công ty.

 

Nội dung cuốn sách được bố trí thành 3 chương với các nội dung cụ thể sau:

 

Chương 1: Công ty cổ phần và quản trị vốn kinh doanh trong công ty cổ phần

 

Chương 2: Hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

Chương 3: Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần cụ thể

 

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

 

Chương 1: Công ty cổ phần và quản trị vốn kinh doanh trong công ty cổ phần

 

1.1 Khái niệm, đặc điểm của công ty cổ phần

 

1.2 Nội dung quản trị vốn kinh doanh trong công ty cổ phần

 

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn kinh doanh

 

1.2.2 Quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

1.3.1 Những nhân tố chủ quan

 

1.3.2 Những nhân tố khách quan

 

Chương 2: Hệ thống chỉ tiêu tài chính quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

2.1 Hệ thống chỉ tiêu quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần

 

2.1.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu động của công ty

 

2.1.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết cấu vốn lưu động của công ty

 

2.1.3 Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý vốn bằng tiền của công ty và khả năng thanh toán

 

2.1.4 Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý vốn tồn kho dự trữ

 

2.1.5 Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản lý nợ phải thu

 

2.1.6 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

 

2.2 Hệ thống chỉ tiêu quản trị vốn cố định của công ty cổ phần

 

2.2.1 Chỉ tiêu phản ánh tình hình biến động tài sản cố định

 

2.2.2 Các Chỉ tiêu phản ánh kết cấu tài sản cố định

 

2.2.3 Chỉ tiêu phản ánh tình hình khấu hao tài sản cố định

 

2.2.4 Chỉ tiêu phản ánh tình hình trang bị tài sản cố định cho công nhân sản xuất trực tiếp

 

2.2.5 Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất, hiệu quả sử dụng tài sản cố định, vốn cố định

 

2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

 

2.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

Chương 3: Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của một công ty cổ phần cụ thể

 

3.1 Giới thiệu chung về công ty

 

3.1.1 Ngành nghề kinh doanh

 

3.1.2 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức

 

3.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

 

3.2 Những thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần than X

 

3.2.1 Những thuận lợi

 

3.2.2 Những khó khăn

 

3.3 Ứng dụng hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần than X

 

3.3.1 Hệ thống chỉ tiêu quản trị vốn lưu động của công ty cổ phần than X

 

3.3.2 Hệ thống chỉ tiêu quản trị vốn cố định của công ty cổ phần than X

 

3.3.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần

 

Phụ lục

 

Tài liệu tham khảo

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần, sách Hệ thống chỉ tiêu tài chính để quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần học viện tài chính, sách phân tích tài chính

Kết nối với chúng tôi