GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC QUỐC GIA) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

  • Lượt người xem: 1127
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

 

 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú là Trưởng khoa Tài Chính – Ngân hàng, Trường đại học kinh tế, đại học Quốc gia Hà nội.Tác giả nhận bằng cử nhân Tài chính – Ngân hàng năm 1998, Tiến sĩ Tài chính năm 2007 tại Trường đại học kinh tế quốc dân và Thạc sỹ Kế toán quốc tế năm 2006 tại đại học kỹ thuật Swinburne, Australia.

 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú có gần 20 năm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tác giả đã tham gia giảng dạy nhiều khóa đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về quản trị công ty trong ngan hàng, phân tích rủi ro tín dụng, phân tích rủi ro dự án cho lãnh đạo các ngân hàng và tổ chức tài chính như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB, Techcombank, Vietnam Airline, Viettel, VNPT…Đồng thời nghiên cứu và tư vấn cho các dự án quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do WB, ADB, IFC, UNDP tài trợ. Đến nay, tác giả đã công bố 15 sách chuyên khảo và giáo trình, hơn 30 bài báo trong  nước và 10 báo báo quốc tế trên các tạp chí uy tín.

 

Phân tích tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, nhà đầu tư và nhà cung cấp. Làm thế nào đánh giá chính xác vị thế tài chính hiện tài  của doanh nghiệp? Làm thế nào dự báo tình hình tài chính trong tương lai của doanh nghiệp? Các kế hoạch huy động vốn của doanh nghiệp đã tối ưu chưa? Quản lý dòng tiền và khả năng chi trả của doanh nghiệp thế nào là chính xác? Tài sản ngăn hạn và dài hạn đã thật sự được sử dụng hiệu quả chưa?...Tất cả các câu hỏi trên luôn được đặt ra đối với các giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư, chuyên gia phân tích và thẩm định tín dụng, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp để giúp họ có được quyết định đúng đắn nhất trong bối cảnh thị trường tài chính có vô vàn biến động như hiện nay.

 

Phân tích tài chính cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn toàn diện tìm hiểu quá khứ, đánh giá hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính khác với phân tích báo cáo tài chính, khác với phân tích hiệu quả kinh doanh ở chỗ phân tích tài chính tiếp cận và giải quyết vấn đề trên quan điểm của nhà tài chính, một cách hệ thống để đưa ra các giải pháp tài chính cuối cùng tối ưu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể đọc được các con số, các số liệu kế toán phục vụ phân tích thì đòi hỏi người phân tích phải am hiểu và nắm vững các báo cáo tài chính, các chuẩn mực kế toán có liên quan. Chính vì vậy, cuốn sách này được thiết kế thành 9 chương tiếp cận phân tích theo ba mảng tài chính của doanh nghiệp: hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính…

 

Với nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản trị ngân hàng, nhóm tác giả tin  tưởng rằng, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích không chỉ cho học viên, sinh viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, mà còn là cẩm nang cho các nhà phân tích, cán bộ tín dụng, chuyên viên phân tích tài chính và giám đốc doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

 

1. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

3. MỘT SỐ NỘI DUNG SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

 

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

 

2. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

 

3. PHÂN TÍCH DOANH THU

 

4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ

 

5. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

 

6. PHAN TÍCH HIỆU QUẢ HỘT ĐỘNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI DÒNG TIỀN

 

2. PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN

 

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

CÂU HỎI ÔN TẬP, NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

 

1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

 

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

3. PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

 

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CƠ CẤU VỐN

 

1. CƠ CẤU VỐN VÀ CẤU THÀNH CỦA CƠ CẤU VỐN

 

2. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CƠ  CẤU VỐN

 

3. CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU VÀ CHI PHÍ VỐN

 

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG, TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP

 

CHƯƠNG 7: DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

1. VAI TRÒ DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

4. MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG VÀ NHU CẦU TÀI TRỢ VỐN

 

5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI OONT ẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

1. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN ĐẦU TƯ

 

2. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN TÀI SẢN HOẠT ĐỘNG

 

3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CỔ PHẦN

 

4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DUPONT TRONG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA DOANH NGHIỆP

 

TÓM TẮT CHƯƠNG, CÂU HỎI ÔN TẬP, BÀI TẬP

 

CHƯƠNG 9: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN GÓC ĐỘ CÁC CHỦ THỂ KHÁC NHAU

 

2. ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRÊN GÓC ĐỘ KHÁC NHAU

 

PHỤ LỤC:

 

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM

 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM

 

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

 

5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

6.  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

7. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (ĐẠI HỌC QUỐC GIA)

Kết nối với chúng tôi