SÁCH CHỈ DẪN TRA CỨU, ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (NXB CÔNG AN NHÂN DÂN) Đặt sách theo yêu cầu
Tư Vấn Online
nhac tet 2015sách kinh doanh - báo ngôi sao - tin văn hóa

SÁCH CHỈ DẪN TRA CỨU, ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (NXB CÔNG AN NHÂN DÂN)

  • Lượt người xem: 292
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH CHỈ DẪN TRA CỨU, ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (NXB CÔNG AN NHÂN DÂN)

 

Tác giả    TS. Đỗ Đức Hồng Hà

Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân

Năm XB: 2018

Khổ sách: 19x27 Cm

Số trang    900

 

 

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018, được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017, thay thế Bộ luật hình sự năm 1999.

Bộ luật hình sự mới đã kế thừa và phát triển một bước pháp luật hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

 Để giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng tra cứu, áp dụng Luật hình sự được nhanh chống, chính xác, TS. Nguyễn Trí Tuệ và TS. Đỗ Đức Hồng Hà ( Đồng chủ biên ) cùng nhóm tác giả đã thống kê, tập hợp và sắp xếp tất cả các văn bản giải thích hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự đang có hiệu lực thi hành, cả văn bản quốc gia và văn bản quốc tế, cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tương ứng với từng điều khoản, Điểm của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành trong cuốn sách" Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017"

Cuốn sách Chỉ Dẫn Tra Cứu Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 được biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn chi tiết từng điều luật nhằm phổ biến pháp luật và hướng dẫn bạn đọc tra cứu, áp dụng Bộ luật này một cách dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả.

 

 

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN(ĐIỀU 1 ĐẾN ĐIỀU 4)

CHƯƠNG 2: HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ (ĐIỀU 5 ĐẾN ĐIỀU 7)

CHƯƠNG 3: TỘI PHẠM (ĐIỀU 8 ĐẾN ĐIỀU 19)

CHƯƠNG 4: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (ĐIỀU 20 ĐẾN ĐIỀU 26)

CHƯƠNG 5: THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ (ĐIỀU 27 ĐẾN ĐIỀU 29)

CHƯƠNG 6: HÌNH PHẠT (ĐIỀU 30 ĐẾN ĐIỀU 45)

CHƯƠNG 7: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP (ĐIỀU 46 ĐẾN ĐIỀU 49)

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT (ĐIỀU 50 ĐẾN ĐIỀU 59)

CHƯƠNG 9: THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT (ĐIỀU 60 ĐẾN ĐIỀU 68)

CHƯƠNG 10: XÓA ÁN TÍCH (ĐIỀU 69 ĐẾN ĐIỀU 73)

CHƯƠNG 11: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI (ĐIỀU 74 ĐẾN ĐIỀU 89)

CHƯƠNG 12: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM  TỘI (ĐIỀU 90 ĐẾN ĐIỀU 107)

PHẦN THỨ HAI: CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG 13: CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA (ĐIỀU 108 ĐẾN ĐIỀU 122)

CHƯƠNG 14: CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI (ĐIỀU 123 ĐẾN ĐIỀU 156)

CHƯƠNG 15: CÁC TỘI PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN (ĐIỀU 157 ĐẾN ĐIỀU 167)

CHƯƠNG 16: CÁC TỘI PHẠM SỞ HỮU (ĐIỀU 168 ĐẾN ĐIỀU 180

CHƯƠNG 17: CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (ĐIỀU 181 ĐẾN ĐIỀU 187)

CHƯƠNG 18: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ (ĐIỀU 188 ĐẾN ĐIỀU 234)

CHƯƠNG 19: CÁC TỘ PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG (ĐIỀU 235 ĐẾN ĐIỀU 246)

CHƯƠNG 20: CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY (ĐIỀU 247 ĐẾN ĐIỀU 259)

CHƯƠNG 21: CÁC TỘI PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG (ĐIỀU 260 ĐẾN ĐIỀU 329)

CHƯƠNG 22: CÁC TỘI PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (ĐIỀU 330 ĐẾN ĐIỀU 351)

CHƯƠNG 23: CÁC TỘ PHẠM VỀ CHỨC VỤ (ĐIỀU 352 ĐẾN ĐIỀU 366)

CHƯƠNG 24: CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP (ĐIỀU 367 ĐẾN ĐIỀU 391)

CHƯƠNG 25: CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHỐI THUỘC VỚI QUÂN ĐỘI TRONG CHIẾN ĐẤU, PHỤC VỤ CHIẾN ĐẤU (ĐIỀU 392 ĐẾN ĐIỀU 420)

CHƯƠNG 25: CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH (ĐIỀU 421 ĐẾN ĐIÊUÌ 425)

PHẦN THỨ BA: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH(ĐIỀU 426)

CHỈ DẪN NGUỒN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ DẪN TRA CỨU, ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)

SÁCH BÌNH LUẬN LUẬT NHÀ Ở NĂM 2014 (TS. NGUYỄN MINH ANH)

SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

SÁCH TỔNG QUAN VỀ LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : SÁCH CHỈ DẪN TRA CỨU, ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2017 (NXB CÔNG AN NHÂN DÂN)

Kết nối với chúng tôi