HỆ THỐNG TOÀN VĂN 18 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIII  HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NĂM 2015-2016 Đặt sách theo yêu cầu

HỆ THỐNG TOÀN VĂN 18 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIII HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NĂM 2015-2016

  • Lượt người xem: 1997
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

HỆ THỐNG TOÀN VĂN  18 LUẬT ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIII  HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NĂM 2015-2016

 

Năm 2015 được xem là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do vậy tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII  từ ngày 20/10/2014 đến ngày 28/11/2014, Quốc hội đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc xây dựng và ban hành 18 Luật. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, khoa học, công nghệ và môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và bạn đọc quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các luật mới, sachketoan.vn xin giới thiệu cuốn sách: Hệ thống toàn văn 18 luật đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII hiệu lực thi hành từ năm 2015-2016

 

Nội dung cuốn sách như sau:

 

Luật tổ chức Quốc hội, số 57/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016);

 

Luật bảo hiểm xã hội, số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016);

 

Luật căn cước công dân, số 59/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016);

 

Luật hộ tịch, số 60/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016;)

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam, số 61/2014/QH13 ngày 21-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật tổ chức tòa án nhân dân, số 62/2014/QH13 ngày 24-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-06-2015);

 

Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, số 63/2014/QH13 ngày 24-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-06-2015);

 

Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự, số 64/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật nhà ở, số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật kinh doanh bất động sản, số 66/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật đầu tư, số 67/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, số 69/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế  tiêu thụ đặc biệt, số 70/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016);

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, số 71/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ  01-01-2015);

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, số 72/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật công an nhân dân, số 73/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

 

Luật giáo dục nghề nghiệp, số 74/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015).

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : hệ thống toàn văn 18 luật, he thong toan van 18 luat, sách hệ thống toàn văn 18 luật

Kết nối với chúng tôi