SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – VÕ VĂN NHI Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – VÕ VĂN NHI

  • Lượt người xem: 510
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – VÕ VĂN NHI

 

Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt cho các nhà đầu tư hiện tại, chwo người có mong muốn và có nhu cầu đầu tư trong tương lai

 

Để sử dụng được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán, môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.

 

Nội dung cơ bản của môn nguyên lý kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. Môn nguyên lý kế toán sẽ rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về kế toán.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN

 

1. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN

 

2. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

3. ĐỐI TƯƠNG CỦA KẾ TOÁN

 

4. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

 

5. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

 

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN

 

7. NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

 

8. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

9. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

 

CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

 

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 

4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5. BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP (HỆ THỐNG KẾ TOÁN KÉP)

 

1. TÀI KHOẢN

 

2. GHI SỔ KÉP

 

3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ KẾ TOÁN CHI TIẾT

 

4. QUAN HỆ GIỮA TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

5. KIỂM TRA VIỆC GHI CHÉP TRÊN CÁC TÀI KHOẢN

 

6. NGUYÊN TẮC GHI CHÉP, PHẢN ÁNH CỦA MỘT SỐ TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT

 

CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOAN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

 

1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

2. SỔ KẾ TOÁN

 

3. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. TỔ CHỨC KẾ TOÁN

 

2. TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾ TOÁN

 

PHỤ LỤC 1: CHUẨN MỰC SỐ 1 CHUẨN MỰC CHUNG

 

PHỤ LỤC 2: LUẬT KẾ TOÁN 2015

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : SÁCH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – VÕ VĂN NHI

Kết nối với chúng tôi