NGYÊN LÝ KẾ TOÁN Đặt sách theo yêu cầu

NGYÊN LÝ KẾ TOÁN

  • Lượt người xem: 2578
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

NGYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

(Lý thuyết và bài tập)

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

 

Cùng với xu hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế, nhu cầu thông tin ngày càng đòi hỏi một cách cấp thiết. Kế toán với tư cách là công cụ cung cấp thông tin một cách hữu hiệu cho các nhà lãnh đạo và quản lý lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết nhất là trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng đóng góp một phần không nhỏ vào cac công trình phúc lợi xã hội và góp phần giải quyết việc làm. Chính vì vậy, kiến thức về kế toán ngày nay không chỉ dừng lại ở những chuyên môn mà là kiến thức phổ thông cho những người tham gia kinh doanh.

 

Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về công việc kinh doanh mà còn phải biết kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, và kế toán sẽ giúp cho độc giả hiểu được một phần nào đó. Từ thực tiễn đó, đã thôi thúc tác giả mạnh dạn viết cuốn sách kinh tế  với tựa đề : “Nguyên lý Kế toán – Lý thuyết và Bài tập” dùng riêng cho học sinh, sinh viên khối Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng, để góp một chút khiêm tốn vào tủ sách học tập và tham khảo của đọc giả.

 

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

 

1.1.  GIỚI THIỆU CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

 

1.2. LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

 

1.3. CÁC GIẢ ĐỊNH, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VA PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN.

 

1.4. CÁC YẾU TỐ CẢU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

1.5. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

1.6.PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG.

 

 

Chương 2 : BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

 

2.1 BÁO CÁO QUẢN TRỊ

 

2.2.BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.3.HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

2.4. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

2.5.PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG.

 

Chương 3 : TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP

 

3.1. TÀI KHOẢN

3.2.  GHI SỔ KÉP

3.3.  GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

3.4.  NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

3.5.  PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG

 

Chương 4 : TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU

 

4.1. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TÍNH GIÁ

4.2. TÍNH GIÁ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CHỦ YẾU

4.3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

4.4. PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG

 

Chương 5 : CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

 

5.1.    CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

 

5.2.CÔNG TÁC KIỂM KÊ

5.3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

5.4. PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÌA TẬP CHƯƠNG

 

Chương 6 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

6.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT

 

6.2.TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

6.3.TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

 

6.4. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

6.5. PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BẢI TẬP CHƯƠNG

 

Chương 7 : KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

 

7.1.TIÊU THỤ VÀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ

 

7.2. TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM

 

7.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

 

7.4. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VA VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

7.5. PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG

 

Chương 8 : SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

 

8.1. SỔ KẾ TOÁN

 

8.2. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

 

8.3. NỘI DUNG TÓM TẮT CHƯƠNG VÀ VÍ DỤ ỨNG DỤNG

 

8.4. PHẦN CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BẢI TẬP CHƯƠNG

 

PHẦN BÀI TẬP

 

PHỤ LỤC

 

Phụ lục 1 : HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Phụ lục 2 : KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

Sachketoan.vn mời bạn đón đọc !

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : NGYÊN LÝ KẾ TOÁN, nguyen ly ke toan

Kết nối với chúng tôi