Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt Đặt sách theo yêu cầu

Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt

  • Lượt người xem: 1883
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt Sửa Đổi Và Bổ Sung Năm (2007 – 2014)

 

Ngày 29-5-2014 Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 587/2014/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung), có hiệu lực thi hành từ 1-6-2014. Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sự dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung vào  chương II,(Bổ sung thêm)

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, áp dụng thống nhất bộ định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt được sửa đổi, bổ sung bởi các quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26-12-2012; và văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16-8-2007.  Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu bạn đọc cuốn sách Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt Sửa Đổi Và Bổ Sung Năm (2007 – 2014)

 

Cuốn sách bao gồm 3 phần chính như sau:

 

Phần thứ nhất: Định mức dự toán xây dựng công trình –phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 587/2014/QĐ-BXD ngày 29-5-2014 của Bộ xây dựng áp dụng 1-6-2014

 

Phần thứ hai: Định mức dự toán xây dựng công trình –phần lắp đặt ( sửa đổi và bổ sung) theo quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 của Bộ xây dựng

 

Phần thứ ba: Định mức dự toán xây dựng công trình –phần lắp đặt theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ xây dựng

 

Phụ Lục

 

- Thông tư số 01/2010/TT-BXD ngày 26-5-2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14-4-2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 

- Luật xây dựng năm 2014 áp dụng 1-1-2015

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Chỉ Dẫn Áp Dụng Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp Đặt, sách định mức dự toán xây dựng

Kết nối với chúng tôi