728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Đặt sách theo yêu cầu

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  • Lượt người xem: 1817
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 

 

 

Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực xây dựng, quản lý chất lượng, thẩm định, thiết kế xây dựng công trình như:

 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-06-2014 của Quốc hội; CV 3482/ BXD-HĐXD ngày 30-12-2014 Về việc thực hiện Luật Xây dựng;

 

 TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng...

 

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng tới các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách: “728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH”.

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

Phần thứ nhất: Giải đáp về Luật xây dựng & các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong hoạt động xây dựng;

 

Phần thứ hai: Giải đáp về hợp đồng xây dựng;

 

Phần thứ ba: Giải đáp về giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng;

 

Phần thứ tư: Giải đáp về  quản lý, xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản;

 

Phần thứ năm: Giải đáp về quản lý chi phí đầu tư, chi phí khảo sát xây dựng, quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước;

 

Phần thứ sáu: Giải đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng;

 

Phần thứ bảy: Giải đáp về giám định tư pháp - năng lực hoạt động trong xây dựng

 

 

Cuốn sách là tài liệu cần thiế và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : 728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kết nối với chúng tôi