Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Đặt sách theo yêu cầu

Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

  • Lượt người xem: 5737
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2012) hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

 

Theo đó người muốn được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán trưởng phải được đào tạo và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Việc bồi dưỡng phải thực hiện theo Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính biên soạn, sử dụng thống nhất trong cả nước.

 

Thực hiện Thông tư số 199/2011/TT-BTC nói trên, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) đã tổ chức biên soạn cuốn Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp (tái bản lần 3) và giao cho Công ty TNHH Thương mại Đông Nam phát hành.

 

Cuốn sách đã được cập nhật kịp thời, đầy đủ các nội dung mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Cạnh tranh; Bộ Luật dân sự; Các Luật thuế mới (Luật quản lý thuế - được sửa đổi, bổ sung năm 2012; Luật thuế thu nhập cá nhân) và các Luật thuế sửa đổi, bổ sung khác; Luật kiểm toán độc lập; Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định mới về kế toán doanh nghiệp :

 

Nội dung cuốn sách gồm:

 

1. Pháp luật về doanh nghiệp

 

2. Quản lý tài chính doanh nghiệp

 

3. Pháp luật về thuế

 

4. Thẩm định dự án đầu tư

 

5. Quan hệ tín dụng và thanh toán giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

 

6. Pháp luật về kế toán

 

7. Công tác kế toán và vai trò của kế toán trưởng doanh nghiệp

 

8. Kế toán tài chính doanh nghiệp

 

9. Tổ chức kế toán quản trị

 

10. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

 

11. Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : Sách kế toán, sach ke toan, sách thuế, sach thue, sách tài chính, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi