NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, Đặt sách theo yêu cầu

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Lượt người xem: 2771
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

 

Công tác tài chính, kế toán và vai trò, nhiệm vụ của chủ tài khoản và kế toán trưởng có một vị trí vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây chính là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo cho mọi hoạt động kinh tế - tài chính của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

 

 

Cuốn sách được hình thành dựa trên cơ sở hệ thống hóa các văn bản mới nhất liên quan đến doanh nghiệp, công tác kế toán, tài chính và vai trò của chủ tài khoản, kế toán trưởng doanh nghiệp.

 

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

 

Phần thứ nhất: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

 

Phần thứ 2: Nâng cao năng lực quản lý tài chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng doanh nghiệp.

 

Phần thứ 3: Luật doanh nghiệp và quy định mới nhất về đăng ký kinh doanh.

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

 
Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 > 
Từ khóa : NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Kết nối với chúng tôi