GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200 Đặt sách theo yêu cầu

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200

  • Lượt người xem: 7237
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

 

Ngày 22/12/2014 Bộ tài chính đã ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay thế quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (Thay thế thông tư số 161/2007/TT-BTC)

 

Thông tư 200/2014/TT-BTC đã đưa hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam về cơ bản đã hoàn thiện và gần hơn với các chuẩn mực quốc tế, bổ sung có nghiệp vụ kinh tế chưa được đề cập đến trong các quy định trước đây nhằm giảm thiểu những tranh luận và xử lý kế toán không nhất quán tại các doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và sự chuẩn mực khi lập báo  cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, trong hơn một năm qua kể từ thời điểm văn bản trên ban hành, qua tiếp cận, nghiên cứu, tập huấn và ứng dụng; Qua thực tiễn hoạt động kế toán của nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhiều cán bộ làm công tác kế toán đã đề đạt nguyện vọng được nghiên cứu, tìm hiểu, hướng dẫn và giải đáp cặn kẽ, cụ thể hơn một số nghiệp vụ kế toán, giúp người làm công tác kế toán doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên biệt có thể hiểu rõ và thực hành chính xác.

 

Để đáp ứng nguyện vọng trên, Nhà xuất bản Tài Chính - Thuộc Bộ tài chính tổ chức xuất bản cuốn sách “Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200” Do TS Trần Mạnh Dũng (Trường đại học kinh tế quốc dân) người đã từng làm Kiểm toán viên công ty TNHH Deloitte Việt Nam, chuyên gia tư vấn của ngân hàng thế giới và Bà Đam Thị Lệ Dung, Trưởng ban biên tập Tạp chí Kế Toán và kiểm toán - Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổng hợp, biên soạn và sưu tầm.

 

Cuốn sách là tập hơn 150 câu hỏi, câu trả lời về chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC được chắt lọc trong suốt quá trình tập huấn, nghiên cứu, theo dõi áp dụng tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Thiết nghĩ cuốn sách thiết thực, bổ ích dành cho người làm công tác kế toán nói riêng và doanh nghiệp nói chung trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2015 và công tác kế toán doanh nghiệp các năm tiếp theo.

 

 

MỤC LỤC

 

1.  LỜI GIỚI THIỆU

 

2. PHẦN I: 150 CÂU HỎI GIẢI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC, NGÀY 22/12/2014

 

3. PHẦN II: PHỤ LỤC

 

PHỤ LỤC SỐ 1: GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 200 VỀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC SỐ 2: THÔNG TƯ SỐ 75/2015/TT-BTC NGÀY 18/5/2015 VỀ SỬ ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 128 CỦA THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

 

PHỤ LỤC SỐ 3: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

 

PHỤ LỤC SỐ 4: HỆ THỐNG BÁO  CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ THÔNG TƯ 200 VỀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC SỐ 5: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

PHỤ LỤC SỐ 6: THÔNG TƯ  VĂN BẢN HỢP NHẤT CÁC TÀI LIỆU LIEN QUAN ĐẾN THUẾ GTGT CỦA BỘ TÀI CHÍNH (VĂN BẢN HƯỚNG DẪN SỐ 16/VBHD-BTC NGÀY 17/6/2015)

 

PHỤ LỤC SỐ 7: THÔNG TƯ SỐ 96/2015/TT-BTC HƯƠNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC SỐ 8: MỘ SỐ SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN KE KHAI VÀ NỘP THUẾ GTGT

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200

Kết nối với chúng tôi