SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN

  • Lượt người xem: 659
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN

 

 

Phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động hay còn gọi là phương pháp xác định chi phí theo hoạt động ABC (Activity Based Costing) là một trong những công cụ quản trị hiện đại đã và đang được các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam quan tâm và vận dụng hiệu quả. Phương pháp ABC giúp các doanh nghiệp nắm được toàn bộ các chi phí phát sinh dựa trên các hoạt động và có thể xác định được hoạt động nào tạo ra giá trị nhiều nhất còn hoạt động nào không tạo ra giá trị, từ đó có những biện pháp kịp thời và hợp lý nhằm đạt các mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp.

 

Trước những vấn đề trên, cuốn sách kế toán chi phí theo hoạt động trong doanh nghiệp  kinh doanh dịch vụ khách sạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn khái quát về phương pháp ABC như khái niệm, bản chất, ý nghĩa, công dụng của phương pháp ABC. Phương pháp ABC cho phép thay thế các phương pháp kế toán truyền thống, khắc phục được những nhược điểm của phương pháp truyền thống, giúp việc xác định chi phí được chính xác hơn, hướng đến quản lý theo hoạt động, phân tích cải thiện quá trình kinh doanh, phân tích khách hàng và sản phẩm trong mối quan hệ với cơ cấu lợi nhuận, kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

 

Cuốn sách nghiên cứu nội dung vận dụng phương pháp ABC trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn một cách đơn giản, khái quát nhất, giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phương pháp ABC trong một lĩnh vực cụ thể .

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG (ABC)

 

1. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ

 

2. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

 

3. BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG (ABC)

 

4. CÔNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG

 

5. NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TRONG DOANH NGHIỆP

 

KẾT LUẬN PHẦN 1

 

PHẦN 2: THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG (ABC) TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

 

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

 

3. CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

 

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 

KẾT LUẬN PHẦN 2

 

PHẦN 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

1. KINH NGHIỆM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

 

2. ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

3. MỘT SỐ NỘI DUNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

 

KẾT LUẬN PHẦN 3

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : SÁCH KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN

Kết nối với chúng tôi