Kế toán thương mại dịch vụ Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

  • Lượt người xem: 2798
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Kế toán có thể xem như ngôn ngữ trong kinh doanh, kế toán là quá trình xác định, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế, giúp người sử dụng thông tin kế toán (các nhà quản lý, nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các định chế tài chính, kinh doanh…) đưa ra các phán đoán và quyết định thích hợp.

 


Kế toán được sử dụng để mô tả mọi loại hình hoạt động, như hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ, có chức năng quan trọng là cung cấp số đo về thành quả của các hoạt động này, thể hiện mức độ quản lý hiệu quả các hoạt động và hiệu quả của doanh nghiệp trong việc đạt các mục tiêu.

 


Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình điều chỉnh phù hợp sự vận hành của cơ chế thị trường và tác động quản lý của Nhà nước, thích ứng dần với các luật lệ, tập quán quốc tế, đặc biệt trong việc điều chỉnh hoạt động kế toán theo các chuẩn mực thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nước và quốc tế.


Đặc biệt hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ liên quan các sản phẩm bao hàm bản chất vô hình, có sự tương tác cao giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, và từ đó công tác kế toán có các đặc trưng riêng trong quá trình xác định chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các yếu tố cấu thành sản phẩm, xác định suất sinh lợi của các bộ phận trong một đơn vị thương mại – dịch vụ, để từ đó hoạch định các chiến lược kinh doanh và đầu tư thích hợp.

 


Sách Kế toán thương mại dịch vụ bao gồm các chương, với các tác giả như sau:

 

Chương 1:

Tổng quan về doanh nghiệp thương mại – dịch vụ

TS. Trần Phước 

 

Chương 2:

Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chương 3:

Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

ThS. Cao Thị Cẩm Vân

Chương 4:

Kế toán xuất nhập khẩu

CH. Nguyễn Huỳnh Nam, ThS. Tăng Thị Thanh Thuỷ

Chương 5:

Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ

CH. Lê Thị Tuyết Dung, CH. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chương 6:

Kế toán doanh nghiệp xây dựng

ThS. Ngô Hoàng Điệp

Chương 7:

Kế toán tài sản cố định

TS. Trần Phước

Chương 8:

Kế toán CPKD, chi phí thuế TNDN và xác định KQKD

TS. Trần Phước

Chương 9:

Báo cáo tài chính

TS. Trần Phước

 

Mời bạn đó đặt mua sách kế toán thương mại dịch vụ tại website: Sachketoan.vn.

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

Từ khóa : KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI

Kết nối với chúng tôi