THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ (VÕ VĂN NHỊ) Đặt sách theo yêu cầu

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ (PGS.TS. VÕ VĂN NHỊ)

  • Lượt người xem: 4452
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

 

 

 

Kế toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế cũng có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Am hiểu các luật thuế, chấp hành tốt các quy định về thuế là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp được thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý và cũng là một trong những nội dung quản lý có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành doanh nghiệp.

 

 

Trong thời gian qua, các loại thuế và hệ thống kế toán doanh nghiệp đã có những sửa đổi, bổ sung trên nhiều mặt để không ngừng phù hợp với sự đổi mới trong quản lý kinh tế cũng như sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước ta. Cuốn sách Thuế và kế toán thuế 2009 được tác giả biên soạn nhằm giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các người thực hành kế toán và các bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới nhất về thuế và kế toán.

 

MỤC LỤC:

 

Lời nói đầu

 

Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp

 

Chương mở đầu: Tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp

 

Chương 1: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng

 

Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán Thuế TTĐB

 

Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu và kế toán xuất khẩu, nhập khẩu

 

Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN

 

Chương 5: Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

 

Chương 6: Kế toán một số loại thuế khác

 

Phần phụ lục:

 

- Phụ lục thông tư số 194/2010/TT-BTC

 

- Phụ lục thông tư số 18/2011/TT-BTC

 

- Phụ lục thông tư số 130/2008/TT-BTC

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : Thuế và kế toán thuế, sách kế toán thuế

Kết nối với chúng tôi