Thuế tax 2015. biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2015 Đặt sách theo yêu cầu

THUẾ TAX 2015 (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

  • Lượt người xem: 4379
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

THUẾ TAX 2015 (SONG NGỮ ANH VIỆT

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

 

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 

 

 

Từ năm 2012, Việt Nam phải thực hiện Danh mục biểu thuế chung ASEAN mới (AHTN 2012) được các nước ASEAN xây dựng dựa trên Hệ thống Hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải Quan Thế Giới, phiên bản 2012 (HS 2012), trong đó việc mô tả của nhiều nhóm mặt hàng đã được thay đổi so với danh mục biểu thuế đang áp dụng, do vậy việc triển khai xây dựng một biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phủ hợp với cam kết gia nhập WTO và thông lệ quốc tế là cần thiết. Để đảm bảo tính ổn định của biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong điều kiện thực hiện các cam kết WTO, đồng thời có mức độ linh hoạt nhất định để có thể điều hành trong phạm vi cho phép  và không trái với quy định của WTO. 

 

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu mới đã khắc phục một số bất cập trong thực tế như: Tránh mức thuế xuất chênh lệch quá lớn, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất giữa nguyên liệu, phụ tngf linh kiện và thành phẩm, xây dựng mức thuế suất giống nhau đối với các mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại.

 

Việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc như đã nêu trên với những điều chỉnh phủ hợp, tiếp tục phát huy tốt vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, bảo hộ sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khuyến khích tối đa cho xuất khẩu, hạn chế tiêu dùng các mặt hàng phủ hợp với yêu cầu bảo hộ có chọn lọc, có điều kiện và có thời hạn, phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế qua từng thời kỳ.

 

Thị trường hàng hoá đã thực sự được mở cửa thông qua các cam kết giảm thuế Nhập khẩu với WTO và trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - JAPAN, ASEAN - ÚC - NIU DI LÂN, ASEAN - Ấn Độ, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Chi Lê mà Việt Nam là một thành Viên, xuất phát từ thực tế tra cứu và thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và kê khai hải quan của doanh nghiệp, để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và tận dụng mức thuế xuất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu hàng hoá từ các thị trường này, Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh xuất bản cuôn sách "Thuế 2015 - Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu". Cuốn sách được tổng hợp từ những quy định:

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (Thông tư 173/2014/TT-BTC)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong phạm vi ASEAN (ATIGA/AFTA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTS)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực Mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VIệt Nam để thực hiện khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - JAPAN (AJCEP)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kin tế Việt Nam - Nhật Bản (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế xuất VJEPA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Úc - Niw Di Lân (Thuế xuất ấp dụng Viết Tắt là thuế xuất  AANZFTA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tư do  ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê (VCFTA)

 

- Thuế GTGT đối với hàng hoá Nhập Khẩu..thành một tài liệu thống nhất

 

Ngoà phần mô tả hàng hoá, BIểu thuế mới còn ban hành cả chú giải cho từng phần, chú giải cho từng chương, chú giải bổ sung đối với một số mặt hàng đặc chưng với những mô tả cụ thể. Đây là những chú giải bắt buộc phải sử dụng để xác định phạm vi hàng hoá nhập khẩu được phân loại hoặc được loại trừ trong từng phần và chương đó, làm cơ sở quan trọng cho việc phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

Cuốn "Thuế 2015 - Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu" được biên soạn một cách khoa học, tiện lợi và chính xác, tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại HS của WCO, tiêu chuẩn danh mục AHTN phiên bản 2012, là tài liệu tham khảo phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

 

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một công cụ tích cực hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ thuế, cán bộ hải quan trong quá trình thao tác nghiệp vụ và doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

 

 

MỤC LỤC 

 

BỐ  CỤC BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐàĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM

 

VĂN BẢN THAM CHIẾU HỆ THỐNG CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

 

DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THOẢ THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC  VÀ ĐỐI XỬ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VỚI VIỆT NAM

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu đến quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : Thuế tax 2015, sách thuế tax 2015, biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2015

Kết nối với chúng tôi