THUẾ (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, BÀI GIẢI MẪU VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP) Đặt sách theo yêu cầu

THUẾ (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, BÀI GIẢI MẪU VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP)

  • Lượt người xem: 5541
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

THUẾ - LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, BÀI GIẢI MẪU VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Thuế làm nguồn thu chính của ngân sách Nhà nước, là một công cụ điều tiết vĩ mô quan trọng và hiệu quả của nền kinh tế. Thông qua chinh sách thuế, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư, phát triển sản xuất đối với những mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực cần được ưu đãi và khuyến khích tiêu dùng. Đồng thời, hạn chế đầu tư, sản xuất đối với những ngành nghề Nhà nước chủ trương thu hẹp.

 

Chính sách thuế ảnh hướng sâu sắc đến các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân. Có thể nói kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.

 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về Thuế cũng như đáp ứng yêu cầu về giản dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế....

 

Bố cục cuốn sách được thiết kế gồm 14 chương, có phần bài tập thực hành và câu hỏi trắc nghiệm ở cuối các chương chính.

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

1. Sự ra đời và phát triển của Thuế

 

2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Thuế

3. Các yếu tố cấu thành của một luật thuế

4. Phân loại thuế

5. Các tiêu thức xây dựng hệ thống chính sách thuế

6. Tác động của chính sách thuế đến các hoạt động kinh tế

7. Khả năng thu thuế và nỗ lực thu thuế

8. Độ nổi và độ co dãn của Thuế

CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Tổng quan về Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế xuất khẩu , nhập khẩu

3. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Kê khai thuế, nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5. Miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế

 

PHẦN BÀI TẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. Tổng quan về thuế TTĐB

2. Đối tượng chịu thuế,  đối tượng nộp thuế TTĐB

3. Căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB

4. Giảm thuế, miễn thuế

5. Hoàn thuế

- PHẦN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1. Tổng quan về thuế GTGT

2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT

3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

4. Phương pháp và căn cứ tính thuế GTGT

5. Hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

6. Hoàn thuế GTGT

7. Kê khai thuế GTGT

PHỤ LỤC 1: CÁC BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ GTGT

PHỤ LỤC 2: CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN

PHẦN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM

 

CHƯƠNG 5:  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

2. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNDN ĐỚI VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 

4. ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 
5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 
 
6. THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
 
 
5. THUẾ TNHDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
 
 
PHỤ LỤC: CÁC BIỂU MẪU KÊ KHAI THUẾ TNDN
 
CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
 
CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
2. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TNCN
 
3. THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN
 
6.4 CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TNCN
 
PHỤ LỤC 1: BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUÊ
 
PHỤ LỤC 2: BIỂU THUẾ TÍNH RÚT GỌN ĐỐI VỚI THU NHẬP TÍNH THUẾ TỪ KINH DOANH VÀ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯỢNG, TIỀN CÔNG
 
PHỤ LỤC 3: CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VỚI VIỆT NAM
 
PHẦN BÀI TẬP VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
 
CHƯƠNG 7: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 
 
1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ SDĐNN
 
2. ĐỐI TƯỢNG CHỊ THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ SDĐNN
 
3. CĂN CỨ TÍNH THUẾ SDĐNN
 
4. MIỄN GIẢM THUẾ SDĐNN
 
CHƯƠNG 8: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
 
1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ SDĐPNN
 
2.  ĐỐI TƯỢNG CHỊ THUẾ, ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ  SDĐPNN
 
3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ SDĐPNN
 
4. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ SDĐPNN
 
CHƯƠNG 9: THUẾ TÀI NGUYÊN
 
CHƯƠNG 10: THUẾ MÔN BÀI
 
CHƯƠNG 11: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI VIỆT NAM
 
2. KHÁI NIỆM PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 
3. PHÂN BIỆT THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 
4. PHÂN LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 
5.  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 
6. MỘT SỐ  PHÍ VÀ LÊ PHÍ ĐIỂN MÌNH
 
 
CHƯƠNG 13: QUẢN LÝ THUẾ
 
1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ THUẾ
 
2. ĐĂNG KÝ THUẾ
 
3. KÊ KHAI THUẾ
 
4. NỘP THUẾ
 
CHƯƠNG 14: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 
1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 
2. CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 
3. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 
4. TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ
 
5. THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
 
6. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 
TẠI LIỆU THAM KHẢO
 
 
Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!
 
 
 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : THUẾ (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, BÀI GIẢI MẪU VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP), sách thuế, sach thue

Kết nối với chúng tôi