SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC LUẬT THUẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ( TẠP CHÍ THUẾ) Đặt sách theo yêu cầu

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC LUẬT THUẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ( TẠP CHÍ THUẾ)

  • Lượt người xem: 2410
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC LUẬT THUẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ( TẠP CHÍ THUẾ)

 

Để giúp người nộp thuế và cơ quan thuế thuận tiện trong việc cập nhật đầy đủ những thay đổi về Luật thuế giá tri gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ. Tạp chí thuế đã phối hợp với các Vụ chức năng và các chuyên gia của Tổng cục Thuế tập hợp, biên soạn cuốn sách: “ Sửa đổi bổ sung các luật thuế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”. Nội dung sách gồm 4 phần:

 

Phần 1: Luật 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Bao gồm các văn bản hợp nhất về Luật Thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế)

 

Phần 2: Một số Nghị định và Thông tư mới ban hành 2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách mới sửa đổi bổ sung và hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp

 

Phần 3: Các văn bản mới của Bộ tài chính, Tổng cục thuế ban hành năm 2016

 

Phần 4: Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC LUẬT THUẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ( TẠP CHÍ THUẾ)

Kết nối với chúng tôi