SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP (NXB  TÀI CHÍNH) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH)

  • Lượt người xem: 1870
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP (NXB  TÀI CHÍNH)

 

 

Cuốn sách Kế toán thuế trong doanh nghiệp được biên soạn bởi các giảng viên từ 3 trường đại học hàng đầu thuộc khối kinh tế tại Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm cả về kiến thức học thuật và thực tiên kế toán thuế trong doanh nghiệp. Hơn nữa, cuốn sách này ra đời cũng là kết quả của sự đam mê khoa học và nghề nghiệp liên quan đến kế toán thuế trong doanh nghiệp.

 

Điểm mới của cuốn sách này là việc nhóm tác giả biên soạn theo hướng thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp hơn là mang tính giới thiệu hàn lâm, học thuật. Ngoài ra, nhóm tác giả đã cố gắng đưa ra nhiều ví dụ minh họa; nội dung về tối ưu hóa các loại thuế cũng như đưa ra hệ thống câu hỏi và bài tập với những gợi ý thực hành kế toán thuế qua trường hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cụ thể trong các doanh nghiệp.

 

Cuốn sách này được biên soạn trong điều kiện hệ thống thuế của Việt Nam đang có sự cải cách mạnh mẽ và đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế trong đó có lĩnh vực thuế. Nhóm tác giả cũng nhận được ý kiến chia sẻ, đóng góp từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, Hội tư vấn thuế Việt Nam, Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Tổng cục thuế, Bộ tài chính, các công ty kiểm toán thuộc Big 4 và các tổ chức quốc tế The Word Bank, ADB.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ

 

2. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

 

3. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ KẾ TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

4. YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

 

5. KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

 

6. KẾ HOẠCH THUẾ

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

2. KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

3. KÊ KHAI THUẾ GTGT

 

4. TỐI ƯU HÓA THUẾ GTGT

 

5. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

2. KẾ TOÁN THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

 

3. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

 

4. KHAI THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

5. TỐI ƯU HÓA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

6. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

2. KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

3. TÔI ƯU HÓA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN THUẾ NHÀ THẦU

 

1. THUẾ NHÀ THẦU

 

2. KẾ TOÁN THUẾ NHÀ THẦU

 

3. HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU

 

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

 

1. KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

 

2. KẾ TOÁN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

3. KẾ TOÁN THUẾ, PHÍ VÀ LỆ  PHÍ

 

4. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP (NXB TÀI CHÍNH)

Kết nối với chúng tôi