SÁCH GIÁO TRÌNH THUẾ (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM) Đặt sách theo yêu cầu

SÁCH GIÁO TRÌNH THUẾ (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

  • Lượt người xem: 1419
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

SÁCH GIÁO TRÌNH THUẾ (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

 

Qua công tác giảng dạy và nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy một nhu cầu thiết thực của độc giả là cần một giáo trình về thuế đảm bảo được trang bị cơ sở lý luận chi tiết, bao quát, đầy đủ và đồng thời cũng cập nhật những quy định mới nhất để  có thể phục vụ tốt cho mục đích học tập, nghiên cứu và công tác. Từ đó, trên cơ sở tham khảo những tài liệu tiên tiến của nước ngoài, kế thừa có chọn lọc những tài liệu trong nước, cùng với việc áp dụng đưa vào những nội dung trong các văn bản luật, nghị định, thông tư mới nhất được Nhà nước ban hành, nhóm tác giả trường đại học ngân hàng TPHCM đã biên soạn quyển giáo trình Thuế để qua đó giúp đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài trường.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

 

1.NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THUẾ CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

2. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, VAI TRÒ VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THUẾ

3. PHÂN LOẠI THUẾ

4. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUẾ

5. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CẤU THÀNH SẮC THUẾ

6. TỔ CHỨC CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

7. HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM

8. QUẢN LÝ THUẾ TẠI VIỆT NAM

9. THUẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

2. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

2. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

2. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM

PHỤ LỤC: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 

CHƯƠNG 7: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 8: THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆ

2. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 9: THUẾ BAOR VỆ MÔI TRƯỜNG

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2. THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

 

CHƯƠNG 10: THUẾ TÀI NGUYÊN

 

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN

2. THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI VIỆT NAM

3. CẢI CÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN TẠI VIỆT NAM

 

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : SÁCH GIÁO TRÌNH THUẾ (ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM)

Kết nối với chúng tôi