QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ 2014 Đặt sách theo yêu cầu

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ 2014

  • Lượt người xem: 4859
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Trong Lĩnh Vực Thuế 2014

 

 

Thuế là một khoảng phải nộp bắt buộc các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với nhà nước, là công cụ phản ánh quan hệ phân phối lại của cải vật chất dưới hình thức gía trị giữa nhà nước và các tổ chức, đơn vị, công dân, là nguồn thu không nhỏ của ngân sách nhà nước.

 

 

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thu thuế và nộp thuế. Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống luật và các loại thuế, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bở sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện việc thu và nộp thuế.

 

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một và công dân, tổ chức, đơn vị thực hiện không nghiêm chỉnh việc thu và nộp thuế, chưa coi trọng việc nộp thuế là nghĩa vụ của mình. Trước thực trạng đó, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ đã ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/112013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế, Nghị định số 129/2013NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế...

 

 

Nhằm cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về veic65 xủ lí các vi phạm hành chính về thuế, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách "Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế Thực Hiện Từ 01/01/2014"

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ 2014

Kết nối với chúng tôi