QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ Đặt sách theo yêu cầu

QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ

  • Lượt người xem: 2137
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ

 

Để giúp người nộp thuế và cơ quan thuế cập nhật đầy đủ quy định mới về quản lý thuế, về kê khai giao dịch liên kết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và chống chuyển giá, Tạp chí thuế đã phối hợp với các vụ có liên quan thuộc Tổng cục thuế tập hợp và biên soạn cuốn sách “ Quản lý thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết và chống chuyển giá theo nghị định số 20/2017/NĐ-CP và thông tư số 41/2017/TT-BTC của Bộ tài chính. Sách được in bằng Tiếng Việt Và Tiếng Anh.

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ CHUYỂN GIÁ

 

1. KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN GIÁ

 

2. TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN GIÁ: TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN GIÁ ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN – TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN GIÁ ĐẾN NỀN KINH TẾ CỦA MỖI QUỐC GIA

 

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA OECD

 

1. SƠ LƯỢC VỀ TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THẾ GIỚI OECD VÀ CHƯƠNG TRÌNH BEPS

 

2. GÓI GIẢI PHÁP TỔNG THỂ THỰC HIỆN BEPS

 

PHẦN III:: CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM VỀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ

 

1. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

 

2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN VỀ THỂ CHẾ

 

3. CÁC TRỌNG TÂM VỀ BEPS CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 

4. THAM GIA THỰC HIỆN BEPS VÀ CÁC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 

5. THỰC THI BEPS ĐẢM BẢO NGUÔN THU THUẾ BỀN VỮNG HƠN

 

PHẦN IV: SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CP VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DN LIÊN KẾT

 

1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ

 

2. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC

 

3. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

4. NGUYÊN TẮC  XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

 

5. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

 

PHẦN V: NHỮNG ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ

 

1. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI: QUY ĐỊNH RÕ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ CƠ QUAN THUẾ - TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ NGÀNH

 

2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

PHẦN VI: NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 41/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

PHẦN VII: MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ĐỐI VỚI DN LIÊN KẾT

 

PHẦN VIII: HỎI ĐÁP VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CHỐNG CHUYỂN GIÁ

Kết nối với chúng tôi