NHỮNG ĐIỀU MỚI NHẤT LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2014 Đặt sách theo yêu cầu

NHỮNG ĐIỀU MỚI NHẤT LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2014

  • Lượt người xem: 5779
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Luật quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

 

Gần đây, Chính phủ và Bộ tài chính ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về quản lý thuế như: Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

 

Thông tư 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng;...

 

Đặc biệt ngày 06/11/2013, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ. Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngấn sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu.

 

Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại thông tư này bào gồm: Khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, ủy nhiệm thu thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý rủi ro về thuế, giải quyết khiếu lại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến thực hiện pháp luật thuế.

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ thuế nắm được các quý định mới nhất để thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách "Những điểm mới nhất về Luật quản lý thuế, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính thực hiện từ 01/01/2014"

 

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

 

Phần thứ nhất: Những điểm mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ

 

Phần thứ hai: Quy định mới nhất về quản lý thuế

 

Phần thứ 3: Giải đáp vướng mắc về Luật quản lý thuế

 

Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm hiểu rõ các quy định pháp luật để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đầy đủ, đúng theo luật đinh.

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : sách những điều mới nhất luật quản lý thuế 2014

Kết nối với chúng tôi