HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ Đặt sách theo yêu cầu

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT NĂM 2016 (NXB TÀI CHÍNH)

  • Lượt người xem: 2706
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT NĂM 2016 (NXB TÀI CHÍNH)

 

MỤC LỤC

 

PHẦN 1: CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ HOÀN THUẾ GTGT

 

1. Công văn số 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Bộ tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

 

2. Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/2/2016 hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính Phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 

3. Quyết định số 879/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Tổng cục thuế về việc ban hành quy trình quản lý kê khai, nộp thuế và kế toán thuế.

 

4. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các  Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

5. Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về lập quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

 

6. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật  quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ

 

7. Thông tư số 219/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

 

Phần II: MỘT SỐ TRẢ LỜI VÀ GIẢI ĐÁP CỤ THỂ VỀ THUẾ GTGT VÀ HOÀN THUẾ GTGT

 

1. Công văn số 10492/BTC-TCT của Bộ tài chính ngày 30/7/2015 về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT.

 

2. Công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 về việc quản lý đúng quy định pháp luật chi hoàn thuế GTGT.

 

3. Công văn số 18832/BTC-TCT, ngày 17/12/2015 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCT

 

Phần III: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GTGT VÀ HOÀN THUẾ GTGT CẦN TÌM HIỂU, THAM KHẢO.

 

1.  Thông tư 38/2015/TT-BTC, ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

2. Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 135/2008/TT-BTC về hướng dẫn cấp mã số thuế doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp;

 

3. Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LẬP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ

Kết nối với chúng tôi