CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ Đặt sách theo yêu cầu

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

  • Lượt người xem: 3736
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2013, HƯỚNG DẪN KÊ KHAI NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

 

Nhằm giúp cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản của Hệ thống các chính Sách Thuế  pháp luật về thuế đã được ban hành và các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bản Tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản mới nhất để xuất bản và phát hành cuốn sách: “Chính sách thuế mới 2013 - hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế, quy định mới nhất về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

 

Nội dung của cuốn sách cập nhật và tổng hợp  các luật và thông tư sau:
 

 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

 

 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

 

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 về lệ phí trước bạ;

 

Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa;

 

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

 

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;...
 


 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).


MỤC LỤC CUỐN SÁCH:


Chương 1: Quy định mới nhất về Luật Quản lý thuế 


Chương 2: Thuế giá trị gia tăng 


Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt 


Chương 4: Thuế thu nhập cá nhân 


Chương 5: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 


Chương 6: Thuế bảo vệ môi trường 


Chương 7: Thu tiền sử dụng đất 


Chương 8: Thuế tài nguyên


Chương 9: Thuế môn bài 


Chương 10: Thuế sử dụng đất nông nghiệp


Chương 11: Lệ phí trước bạ


Chương 12: Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 


Chương 13: Chính sách ưu đãi, gia hạn, miễn giảm thuế


Chương 14: Hóa đơn 


Chương 15: Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế


Chương 16: Thuế thu nhập doanh nghiệp


Chương 17: Quy định mới nhất về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thuế giá trị gia tăngSachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới độc giả quan tâm trong lĩnh vực tài chính kế toán thuế!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : Sách kế toán, sach ke toan, sách thuế, sach thue, sách tài chính, sach tai chinh

Kết nối với chúng tôi