CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 Đặt sách theo yêu cầu

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 - NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LOẠI THUẾ NĂM 2015

  • Lượt người xem: 3381
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHÍNH SÁCH THUẾ 2015 - NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LOẠI THUẾ  NĂM 2015 - NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁC LUẬT THUẾ   THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT QUẢN LÝ THUẾ”

 

 

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường.

 

Do đó, để đáp ứng với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện tại, nuôi dưỡng nguồn thu nhà nước đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới, ngày 26-11-2014, tại kỳ họp thứ VIII của Quốc hội Khóa XIII đã thông qua và ban hành Luật số 71/2014/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, tiêu biểu là Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tài nguyên. Theo đó những điểm sửa đổi, bổ sung về các loại thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

 

 

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cập nhật những chính sách thuế mới nhất đến các bạn kế toán và đơn vị quản lý thuế. NXB tài chính xuất bản cuốn sách: "Chính sách thuế 2015- những quy định mới nhất về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, luật quản lý thuế" nội dung cụ thế: 

 

 

 

MỤC LỤC  NỘI DUNG CUỐN SÁCH: 

 

 

 

Phần thứ nhất.Chính sách thuế 2015 – những quy định mới nhất về các luật thuế

 

Mục I.    Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII

 

Mục II. Hợp nhất các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thuế tài nguyên  và luật quản lý thuế (Có hiệu lực áp dụng từ 01-01-2015)

 

Mục III. Những hướng dẫn chi tiết thi hành các luật thuế

 

Phần thứ hai.Những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng cho doanh nghiệp

 

Mục I. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Mục II. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế giá trị gia tăng

 

Mục III. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập cá nhân

 

Mục IV. Những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế tài nguyên

 

Mục V. những điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế nhà thầu

 

Phần thứ ba.Quy trình quản lý đăng ký thuế, thanh tra thuế và nghiệp vụ  kiểm tra công tác thuế

 

Mục I.  Quy trình quản lý đăng ký thuế

 

Mục II.   Quy trình thanh tra thuế

 

Mục III. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế

 

MỤC IV. Nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế

 

 

Phần thứ tư.Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, phí, giá và hóa đơn.

 

Mục I.    Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

 

Mục II. Mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

 

Mục III. Mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng hóa đơn

 

Mục IV. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

 

Để giúp doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và đội ngũ cán bộ thuế nắm bắt và áp dụng kịp thời những quy trình quản lý đăng ký thuế ;chính sách thuế mới của Nhà nước, thanh tra thuế ;… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách này

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : CHÍNH SÁCH THUẾ 2015, SÁCH THUẾ 2015

Kết nối với chúng tôi