Chính sách mới sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ Đặt sách theo yêu cầu

CHÍNH SÁCH MỚI SỬA ĐỔI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

  • Lượt người xem: 3709
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHÍNH SÁCH MỚI SỬA ĐỔI VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

 

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hệ thống chính sách thuế ngày một phù hợp với xu thế phát triển nhanh của nền kinh tế, đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế theo yêu cầu hội nhập, đồng thời tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, các nhân có điều kiện tích tụ, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, ngày 19/6/2013 Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014.

 

Để hướng dẫn thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Theo đó. Bộ Tài chính đã có thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn một số điều của các nghị định này.

 

Bên cạnh đó, để khắc phục những hạn chế và tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, các nhân khi sử dụng hóa đơn chứng từ thuế, ngày 17/01/2014 Chính phủ đã có nghị định số 04/2014/NĐ-CP bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã có thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014. Đồng thời Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã có Nghị định, Thông tư quy định và hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ thuế.

 

Nhằm tạo điều điện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức các nhân SXKD và cơ quan thuế, đội ngũ cán bộ thuế thực hiện các luật thuế mới được sửa đổi bổ sung đạt hiệu quả cao nhất, Tạp chí Thuế phối hợp với các vụ chức năng của Tổng Cục Thuế tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp luật nêu trên thành cuốn sách "Chính sách mới sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ". Nội dung sách gồm 4 phần:

 

Phần I: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

PHẦN II: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ THUẾ

 

PHẦN III: MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ TỔNG CỤC THUẾ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC THUẾ TNDN.

 

PHẦN IV: MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ HÓA ĐƠN

 

Tạp Chí Thuế hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp người nộp thuế và cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách thuế của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, Tạp Chí Thuế mong nhận được sự đóng góp của Quý độc giả để nghiên cứu hoàn thiên.

 

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : Chính sách thuế mới năm 2014

Kết nối với chúng tôi