BIỂU THUẾ 2015 Đặt sách theo yêu cầu

BIỂU THUẾ VÀ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU ĐỂ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 2015

  • Lượt người xem: 5421
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

BIỂU THUẾ VÀ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU

ĐỂ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 2015

 

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 

 

 

Từ năm 2012, Việt Nam phải tực hiện danh mục biểu thuế chung Asean mới (AHTN 2012), được các nước ASEAN xây dựng dựa trên Hệ thống Hài Hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ Chức Hải Quan Thế Giới, phiên bản 2012 (HS 2012), trong đó việc mô tả của nhiều nhóm mặt hàng đã được thay đổi so với danh mục Biểu thuế đang áp dụng, do vậy việc triển khai xây dựng một Biểu Thuế Xuất Khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với cam kết gia nhập WTO và thông lệ quốc tế là cần thiết. 

 

Để đảm bảo tính ổn định của biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong điều kiện thực hiện các cam kết WTO, đồng thời có mức độ linh hoạt nhất định để có thể điều hành trong phạm vi cho phép và không trái với quy định của WTO. Biểu thuế Xuất nhập khẩu mới đã khắc phục một số bất cập trong thực tế như tránh mức thuế suất chênh lệc quá lớn, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất giữa nguyên liệu, phụ tùng linh kiện và thành phẩm, xây dựng mức thuế xuất giống nhau đối với các mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại. 

 

Việc bạn hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc như đã nêu trên với những điều chỉnh phù hợp, tiếp tục phát huy tốt vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, bảo hộ sản xuất trong nước, khuyến khích đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khuyến khích tối đa cho xuất khẩu, hạn chế tiêu dùng các mặt hàng phù hợp với yêu cầu bảo hộ có chọn lọc, có điều kiện và có thời hạn, phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế qua từng thời kỳ.

 

Thị trường hàng hóa thực sự được mở cửa thông qua các cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu với WTO và trong khuôn khổ mậu dịch tự do ASEAN, ASEAN Trung Quốc, ASEAN Hàn Quốc, ASEAN JAPAN, ASEAN - ÚC - Niu  Di - Lan, ASEAN Ấn Độ, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Chi Lê mà Việt Nam là một thành viên.

 

Xuất phát từ thực tế tra cứu và thực hiện các nghiệp vụ khai báo thuế và khai báo hải quan của doanh nghiệp, để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và tận dụng mức thuế xuất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường này, NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH xuất bản cuốn sách "BIỂU THUẾ VÀ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU ĐỂ TÍNH THUẾ HÀNH HÓA NHẬP KHẨU 2015". Cuốn sách được tổng hợp từ quy định:

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu thông thường (thông tư 173/2012/TT-BTC

 

- Biểu thuế nhập khẩ ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN - JAPAN giai đoạn 2014 - 2015 (AJCEP)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2015 ( Thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất VJEPA)

 

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê (VCFTA)

 

- Thuế GTGT đối với hàng hóa Nhập khẩu...thành một tài liệu thống nhất

 

Ngoài phần mô tả hàng hóa, Biểu thuế mới còn ban hành cả chú giải cho từng phần, chú giải cho từng chương, chú giải bổ sung (Supplementary Explanatory Notes - SEN) đối với một số mặt hàng đặc chưng với những mô tả cụ thể. Đây là những chú giải bắt buộc phải sử dụng để xác định phạm vi hàng hóa nhập khẩu được phân loại hoặc được loại trừ trong từng phần và chương đó, làm cơ sở quan trọng cho việc phân loại hàng hóa xuát nhập khẩu.

 

Cuốn  "Biểu thuế và bảng giá tối thiểu tham chiếu để tính thuế hàng hóa nhập khẩu 2015" được biên soạn một cách khoa học, tiện lợi và chính xác, tuận thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại HS của WCO, tiêu chuẩn danh mục của AHTN phiên bản 2012, là tài liệu tham khảo phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của Cán Bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

 

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là một công cụ tích cực hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ thuế, cán bộ hải quan trong quá trình thao tác nghiệp vụ và doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

 

 

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CUỐN SÁC: 

 

 

Để thực hiện việc cắt giảm thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm của WTO, ngày 14 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 173/2014/TT-BTC thay thế thông tư 164/2014/TT-BTC  “Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo thông tư 164/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015”.

 

Biểu thuế suất năm 2015 sẽ thay đổi so với biểu thuế năm 2014 cả về nội dung và danh mục Biểu thuế. Cụ thể: Nội dung thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế nhập khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. (Ban hành kèm theo thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014). Một số mặt hàng như: Cá, đông lạnh, trừ phi – lê cá (fillets) và các loại thịt khác giảm từ 19% xuống còn 18%. Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người kể cả xe chở người có khoang hành lý chung và ô tô đua giảm từ 67% xuống còn 64%; Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ giảm từ 67% xuống còn 64%; Xe bốn bánh chủ động giảm từ 59% xuống còn 55%; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa giảm từ 59% xuống còn 56%. Mô tô (kể cả mopel) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng giảm từ 47% xuống còn 40% …

 

Biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi và Thuế GTGT nhập khẩu hiện tại có 9.472 dòng thuế, gồm 43 mức thuế suất ưu đãi nằm trong trong khung thuế suất do UBTVQH quy định. Nội dung được cập nhật chính xác thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu theo thông tư 83/2014/TT-BTC bổ sung bảng giá tối thiểu mức giá khai báo Hải quan của Doanh nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu.

 

 

MỤC LỤC

 

 

PHẦN 1: MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

 

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

 

B HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

 

C. THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

D. VĂN BẢN THAM CHIẾU

 

E. DANH SÁCH CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐÃ CÓ THỎA THUẬN ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC VÀ ĐỐI XỬ ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VỚI VIỆT NAM

 

PHẦN 2: BIỂU THUẾ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU ĐỂ TÍNH HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

 

I. BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU: BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU ĐỂ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

 

II. BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU: BẢNG GIÁ TỐI THIỂU THAM CHIẾU ĐỂ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

 

1. ĐỘNG VẬT SỐNG, CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT

 

2. CÁC SẢN PHẨM THỰC VÂT

 

3. MỠ VÀ  DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐÃ ĐƯỢC CHẾ BIẾN;CÁC LOẠI SAP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT

 

4. THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯƠU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐ LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN

 

5. KHOÁNG SẢN

 

6. SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN

 

7. PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU

 

8. DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; BỘ ĐỒ YÊU CƯƠNG, HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁC TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ TƠ TỪ RUỘT CON TẰM)

 

9. GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỔI GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM 

 

10. BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ VẬT LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC CÁT TÔNG LOẠI (VẬN LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY, CÁC TÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG.

 

11. NGUYÊN LIỆU DỆT VÀ SẢN PHẨM DỆT

 

12. GIÀY, DÉP, MŨ VÀ CÁC VẬT ĐỘI ĐẦU KHÁC, Ô, DÙ, BA TOONG, GẬY TAY CẦM CỐ CÓ THỂ CHUYỂN THÀNH GHẾ, ROI GẬY ĐIỀU KHIỂN, ROI ĐIỀU KHIỂN SÚC VẬT THỒ KÉO VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÁC LOẠI HÀNG HÓA TRÊN; LÔNG VŨ CHẾ BIẾN VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ LÔNG VŨ CHẾ BIẾN; HÒA NHÂN TẠO; CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ TÓC NGƯỜI.

 

13. SẢN PHẨM BẰNG ĐÁ, THẠCH CAO, XI MĂNG, A - MI-ĂNG, MICA, HOẶC CÁC VẬT LIỆU TƯƠNG TỰ; ĐỒ GỐM; THỦY TINH VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG THỦY TINH KHÁC.

 

14. NGỌC TRAI TỰ NHIÊN HOẶC NUÔI CẤY, ĐÁ QUÝ HOẶC ĐÁ BÁN QUÍ, KIM LOẠI QUÝ, KIM LOẠI ĐƯỢC DÁT PHỦ KIM LOẠI QUÝ, VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG; ĐỒ KIM HOÀN GIẢ; TIỀN KIM LOẠI

 

15. KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KINH LOẠI CƠ BẢN

 

16. MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ; THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI TA VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI TA VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH TRUYỀN HÌNH VÀ ÂM THANH, CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN.

 

18. XE CỘ, PHƯƠNG TIỆN BAY, TÀU THUYỀN VÀ CÁC THIẾT BỊ VẬN TẢI LIÊN HỢP

 

19. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY QUANG HỌC, NHIẾP ẢNH, ĐIỆN ẢNH, ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC, Ý TẾ HOẶC PHẪU THUẬT; ĐỒNG HỒ CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN KHÁC; NHẠC CỤ; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CHÚNG.

 

19. VŨ KHÍ VÀ ĐẠN; CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CHÚNG

 

20. CÁC MẶT HÀNG KHÁC

 

21. CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT, ĐỒ SƯU TẦM VÀ ĐỒ CỔ

 

Để giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối hàng hóa xuất – nhập khẩu, Bộ Tài Chính xuất bản cuốn sách “Biểu thuế với Bảng giá tham chiếu tối thiểu để tính hàng hóa nhập khẩu”. Cuốn sách trên đã tổng hợp đầy đủ, chính xác mã của các biểu thuế gồm 8 mã số và 10 số và được hướng dẫn tra cứu chi tiết trong phần hướng dẫn lập biểu.

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

SÁCH THUẾ

SÁCH THUẾ

 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
Từ khóa : BIỂU THUẾ 2015, BIỂU THUẾ KẾ TOÁN, BIỂU THUẾ NHÀ NƯỚC

Kết nối với chúng tôi