NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP KẾ TOÁN  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Đặt sách theo yêu cầu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Lượt người xem: 4994
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP KẾ TOÁN  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Hạch toán kế toán đã không ngừng được hoàn thiện và khẳng định vai trò quan trọng của mình cũng với sự phát triển của các hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng cũng như của nền kinh tế nói chung. Kế toán là kiến thức không thể thiếu trong quá trình đào tạo cán bộ quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi các hoạt động kinh tế ngày càng trở lên đa dạng và phức tạp, kế toán cũng cần có sự đổi mới về nhiều mặt để đáp ứng được yêu cầu quản lý. Xuất phát từ đòi hỏi đó, nhóm giảng viên Khoa Kế toán - Đại học kinh tế Quốc dân đã biên soạn cuốn "Ngân  hàng câu hỏi trặc nghiệm Kế toán tài chính doanh nghiệp"

 

Cuốn sách sẽ mang lại cho độc giả cách tiếp cận mới với khoa học kế toán, góp phần đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành công tác kế toán doanh nghiệp. Với rất nhiều tình huống về kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp được sắp xếp theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao, cuốn sách sẽ hữu ích không chỉ đối với người đang làm công tác kế toán, quản lý kinh doanh mà còn là một tài liệu không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học khối kinh tế. Các cơ quan, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng cuốn sách trong quá trình tuyển dụng kế toán viên, kiểm toán viên và cán bộ tài chính...

 

Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã cập nhật những kiến thức mới về Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, chế độ tài chính và chính sách thuế...Tuy nhiên, cuốn sách cũng khó tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Các tác giả hy vọng nhận được sự đóng góp của độc giả để các lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. XIn trân trọng cảm ơn!

 

 

MỤC LỤC

 

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

 

1.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

1.2 ĐÁP ÁN:

 

1.2.1 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

1.2.2 ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

2.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

2.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,  CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

 

3.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

3.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

4.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

4.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

5.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

5.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

6.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

6.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

7.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

7.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

8.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

8.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

9.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

9.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

CHƯƠNG 10: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

 

10.1 CÁC CÂU HỎI

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

10.2 ĐÁP ÁN:

 

 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 

ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI

 

PHỤ LỤC 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHỤ LỤC 2: CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

 

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

 

PHỤ LỤC 5: DANH MỤC CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

PHỤ LỤC 6: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Kết nối với chúng tôi