LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (NXB ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (NXB ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 5949
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

 

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

 

 

Kế toán là nghệ thuật của các con số, là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế phát triển cùng với sự phức tạp của nó đã làm kế toán phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phản ánh toàn bộ các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp - một tế bào của xã hội.

 

 

Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998, cho đến nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán.

 

 

Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ sau khi có quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ Tài chính,, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam một lần nữa từ sau năm 1995 được thay đổi căn bản và từ cuối năm 2009, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 đã sửa đổi bổ sung chế độ kế toán ban hành theo quyết định 14.

 

 

Nhằm hệ thống hóa cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức sau khi đã có sự sửa đổi của quyết định số 15 và thông tư 244, cuốn sách đã trình bày tương đối đầy đủ những vấn đề về kế toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

 

Cuốn sách do PGS. TS Nguyễn Phú Giang, TS Nguyễn Trúc Lê giảng viên trường đại học Thương mại biên soạn. Tác giả đã cố gắng cập nhật đầy đủ những nội dung mới theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam và đã cố gắng trên nhiều mặt để phục vụ bạn đọc nhưng cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót.

 

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

 

 

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG 8: KÊ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 

CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 12: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

 

CHƯƠNG 13: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, sách lý thuyết và thực hành kế toán tài chính, thực hành kế toán tài chính, kế toán tài chính

Kết nối với chúng tôi