KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN) Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

  • Lượt người xem: 3309
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

Nhằm đổi mới nội dung đào tạo kế toán và phục vụ cho các đối tượng quan tâm đến nghề kế toán, các tác giả đã tiến hành biên soạn cuốn sách Kế toán tài chính căn bản: Lý thuyết và thực hành. Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở chế độ kế toán hiện hành cập nhật và thực tiễn trong quá trình giảng dạy và thực hiện công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhằm giúp cho người học và những người hành nghề kế toán có được những kiến thức sâu rộng về chuyên ngành kế toán tài chính.

 

Cuốn sách do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy về kế toán của Viện Kế Toán – Kiểm Toán, Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân biên soạn. Hy vọng thông qua cuốn sách này bạn đọc có thể nâng cao được cho mình kỹ năng kế toán và áp dụng thành công trong thực tiễn.

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.1 Khái niệm kế toán và sự cần thiết của kế toán

 

1.2 Đối tượng sử dụng thông tin kế toán

 

1.3 Báo cáo tài chính – phương tiện kết nối với người sử dụng thông tin

 

1.4 Phương trình kế toán cơ bản

 

1.5 Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận

 

1.6 Chu trình kế toán trong doanh nghiệp

 

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ GHI NHẬN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ

 

2.1 Các nghiệp vụ kế toán và sự ghi nhận ban đầu

 

2.2 Nghiệp vụ kế toán và sự ảnh hưởng tới phương trình kế toán

 

2.3 Tài khoản kế toán

 

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VIỆT NAM

 

3.1 Khái quát chung về tổ chức sổ kế toán

 

3.2 Nguyên tắc tổ chức sổ kế toán

 

3.3 Nội dung tổ chức sổ kế toán

 

3.4 Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo các hình thức sổ

 

PHẦN II: KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

4.1 Những vấn đề cơ bản về Tài sản cố định

 

4.2 Kế toán tình hình biến động tài sản cố định hữu hình

 

4.3 Kế toán khấu hao Tài sản cố định

 

4.4 Kế toán khấu hao Tài sản cố định

 

4.5 Kế toán Tài sản cố định trên hệ thống sổ kế toán

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 

5.1 Những vấn đề cơ bản về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

 

5.2 Kế toán tổng hợp tình hình tăng, giảm nguyên vật liệu

 

5.3 Kế toán tổng hợp tình hình tăng, giảm công cụ, dụng cụ

 

5.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 

5.5 Kế toán nguyên vật liệu và CCDC trên hệ thống sổ kế toán

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

6.1 Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương

 

6.2 Kế toán tiền lương

 

6.3 Kế toán các khoản trích theo lương

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

 

7.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 

7.2 Kế toán chi phí sản xuất

 

7.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

 

7.4 Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trên hệ thống sổ kế toán

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA, TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 

8.1 Kế toán thành phẩm, hàng hóa

 

8.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm

 

8.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

 

8.4 Kế toán phân phối kết quả kinh doanh

 

8.5 Kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trên hệ thống sổ kế toán

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN, TIỀN VAY VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

 

9.1 Kế toán tài sản bằng tiền

 

9.2 Kế toán tiền vay

 

9.3 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

 

CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP

 

10.1 Khái quát chung về vốn chủ sở hữu

 

10.2 Kế toán vốn chủ sở hữu

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Kế toán tài chính căn bản lý thuyết và thực hành, sách Kế toán tài chính căn bản lý thuyết và thực hành, ke toan tai chinh can ban ly thuyet va thuc hanh, sach ke toan tai chinh can ban ly thuyet va thuc hanh, sách kế toán tài chính

Kết nối với chúng tôi