KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Đặt sách theo yêu cầu

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  • Lượt người xem: 3046
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

 

Lời giới thiệu

 

 

 

Cuốn sách kinh tế căn bản cho nhà quản trị đồng thời cũng là một cuốn sách chuyên nghiệp cho kế toán viên.

 

Trong cơ chế cạnh tranh , hội nhập và xu hướng kinh tế toàn cầu, kế toán càng không thể dừng lại ở công việc ghi chép đơn thuần các giao dịch kinh tế phát sinh mà còn phải biết sử dụng các công cụ tài chính như là một sức mạnh thực sự để đạt được mục tiêu. Hơn nữa, với tốc độ phát triển khoa học công nghệ, hình ảnh cặm cụi của một kế toán viên được thay bằng các chương trình của máy tính. Đã đến lúc đối xử với kế toán như một khoa học và nghiên cứu chúng bằng thái độ nghiêm túc.

 

Trên tinh thần đó, quyển sách không đề cập đến “ chế độ kế toán” của bất kỳ quốc gia nào mà thay vào đó tập trung vào những điều cốt yếu, khoa học kế toán và những nguyên tắc kế toán tổng quát được chấp nhận rộng rãi.

 

Cuốn sách được trình bày theo kiểu “ xẻ dọc ”. Theo đó, mặc dù mỗi chương là một chủ đề nhưng từng chương đều dẫn đến mục tiêu cuối cùng của kế toán : các báo cáo tài chính.

 

Do vây, là một nhà quản trị muốn hiểu biết căn bản về tài chính – kế toán doanh nghiệp bạn chỉ cần nghiên cứu một, hai chương đầu tiên. Là một nhân viên kế toán bạn sẽ tiếp tục chuyên sâu thực hành trong các chương sau.

 

 

CHÚC BẠN ĐỌC TÌM THẤY ĐIỀU THIẾT THỰC VÀ THÚ VỊ !

 

 

 

MỤC LỤC TỔNG QUÁT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

 

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kế toán

 

Chương 2: Báo cáo kết quả kinh doanh

 

Chương 3: Quy trình kế toán

 

Chương 4: Hoàn tất và sử dụng các báo cáo tài chính

 

Chương 5: Kế toán doanh thu

 

Chương 6: Hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

 

Chương 7: Tài sản cố định và khấu hao

 

Chương 8: Báo cáo ngân lưu

 

Chương 9: Phân tích báo cáo tài chính  

 

 

MỜI BẠN ĐÓN ĐỌC ! 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : kế toán tài chính, tài chính -kinh tế, báo cáo tài chính,

Kết nối với chúng tôi