giáo trình KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Đặt sách theo yêu cầu

giáo trình KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

  • Lượt người xem: 5991
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

 

(ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán” , Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ.

 

Giáo trình Kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Cùng với những đơn vị, cá nhân đã trực tiếp tham gia trong quá trình biên soạn, Bộ môn còn nhận được sự giúp đỡ về nguồn tài liệu và ý kiến của các tập thể và cá nhân khác nhau: Các khoa Kế toán của các trường: Trường Đại học kinh tế Thành phố HCM, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội, Đại học Popona (Hoa Kỳ); Đại học Saint Mary’s và Đại học Moncton (Canada); Các Công ty Kiểm toán Ernst & Young, Price Waterhouse – Coopers.

 

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành biên soạn cuốn sách này. Đặc biệt chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi được xuất bản cuốn sách “Kiểm toán nội bộ hiện đại” của victor Z, Brink và Herbert Witt – nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để biên soạn cuốn sách này.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, phê bình của độc giả cho lần tái bản lần này.

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

Lời nói đầu

 

PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

Chương thứ nhất: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM

TOÁN

 

Chương thứ hai: MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

 

Chương thứ ba: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

 

Chương thứ tư: ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 

Chương thứ năm: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

 

Chương thứ sáu: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

 

Chương thứ bảy: KẾT THÚC KIỂM TOÁN

 

Chương thứ tám: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

 

 

PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU

 

 

Chương thứ chín: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

 

 

Chương thứ mười: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MAU HÀNG VÀ THANH TOÁN

 

 

Chương thứ mười một : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO

 

 

Chương thứ mười hai : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ 

NHÂN VIÊN

 

Chương mười ba : KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

Chương mười bốn : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ HOÀN LẠI VỐN

 

Chương mười năm : KIỂM TOÁN TIỀN

 

Chương mười sáu : KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

Chương mười bảy : KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

 

Chương mười tám : KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu !

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : kiểm toán, giáo trình kiểm toán tài chính, kế toán,

Kết nối với chúng tôi