GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH) Đặt sách theo yêu cầu

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

  • Lượt người xem: 20322
  • Đánh giá:
    (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (HỌC VIỆN TÀI CHÍNH)

 

LỜI NÓI ĐẦU 

(Tái bản lần thứ 3)

 

Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường  và xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Kế toán tài chính là bộ phận quan trong trong hệ thống kế toán đó, nó cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan chức năng và nhà quản lý.

 

Với nhận thức đó, cuốn giáo trình "Kế toán tài chính" được biên soạn lại năm 2006, tái bản lần thứ nhất năm 2007, lần thứ 2 năm 2008 và tái bản lần này trên cơ sở kế thừa giáo trình kế toán tài chính đã xuất bản và đang sử dụng từ những năm trước đây.

 

Nhẳm đáp ứng kịp thời chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán Việt nam. Giáo trình kế toán tài chính được sửa chữa lần này không những đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác đào tạo của Học viện tài chính mà còn là bộ tài liệu quan trọng cung cấp cho các nhà khoa học và các chuyên gia kế toán, kiểm toán trên thực tế.

 

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và sửa chữa hoàn thiện giáo trình này, tập thể tác giả đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận để hoàn thành cuốn giáo trình với chất lượng khoa học cao nhất.

 

Giáo trình "Kế toán tài chính" do GS.TS. NGND Ngô Thế Chi - Giám đốc học viện Tài chính, chủ biên và biên soạn.....

 

 

MỤC LỤC CUỐN SÁCH

 

 

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC

 

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC LOẠI VẬT TƯ

 

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

 

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH

 

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

CHƯƠNG 9: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

SACHKETOAN.VN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH!

 

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 > 
Từ khóa : Sách giáo trình kế toán tài chính, giáo trình kế toán tài chính, giáo trình kế toán tài chính học viện tài chính

Kết nối với chúng tôi