CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (Song ngữ Việt Anh) Đặt sách theo yêu cầu

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (Song ngữ Việt Anh)

 • Tác Giả:: Bộ Tài Chính
 • NSX - NXB: NXB Thống Kê
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
 • Loại Sản Phẩm: Sách Giấy
 • Giá Bán: 231,000 VNĐ
 • Trọng lượng: 1500 gr
 • Kích Thước: 19 x 27 cm
 • Hình Thức: Bìa mềm
 • Số Trang: 772
 • Năm Xuất Bản: 2009
 • Số lượng:
 • Sản phẩm ưa thích
 • Lượt người xem: 9111
 • Đánh giá:
  (0 lần đánh giá)
Sách nên mua kèm với sách này:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (Song ngữ Việt Anh)

 

MỤC LỤC


I. QUY ĐỊNH CHUNG ................................................................................ 5

 
II. DANH MỤC HỆ THỐNG TI KHOẢN KẾ TỐN DOANH NGHIỆP 
6     

      

LOẠI TI KHOẢN 1 – TI SẢN NGẮN HẠN ................................................ 12


LOẠI TI KHOẢN 2 – TI SẢN DI HẠN ..................................................... 117


LOẠI TI KHOẢN 3 – NỢ PHẢI TRẢ ........................................................ 216


LOẠI TI KHOẢN 4 – VỐN CHỦ SỞ HỮU .............................................. 278


LOẠI TI KHOẢN 5 – DOANH THU   ...................................................... 311


LOẠI TI KHOẢN 6 – CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH .................. 341


LOẠI TI KHOẢN 7 – THU NHẬP KHC  .................................................. 374


LOẠI TI KHOẢN 8 – CHI PHÍ KHC ........................................................ 382


LOẠI TI KHOẢN 9 – XC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .................... 391


LOẠI TI KHOẢN 0 – CC TI KHOẢN NGỒI BẢNG CN ĐỐI KẾ TỐN  . 393
 

 

CONTENTS


I. GENERAL PROVISIONS  ........................................................................ 401


II. LIST OF BUSINESS BOOK-KEEPING ACCOUNT SYSTEM ... 402


-  ACCOUNT 1. CURRENT ASSETS .................................................... 408


-  ACCOUNT 2. LONG - TERM ASSETS .............................................. 500


-  ACCOUNT 3 - LIABILITIES ............................................................... 594


-  ACCOUNT 4 - OWNER’S CAPITAL ................................................. 655


-  ACCOUNT 5. SALES .......................................................................... 687


-  ACCOUNT 6. OPERATING COSTS .................................................. 714


-  ACCOUNT 7. OTHER INCOME ........................................................ 745


-  ACCOUNT 8. OTHER EXPENSES ..................................................... 751


-  ACCOUNT 9. INCOME SUMMARY ................................................ 759


-  ACCOUNT 0. ACCOUNTS OUT OF THE BALANCE SHEET ........ 761

 

Sachketoan.vn trân trọng giới thiệu!

 

Chưa có nhận xét nào. Bạn là người đầu tiên?
Các Sản Phẩm Liên Quan

 1 2 3 4 > 
Từ khóa : CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (Song ngữ Việt Anh)

Kết nối với chúng tôi